Skip to main content

‘n Studie wat deur die Universiteit van Kaapstad (UK) gedoen is, het bevind dat om tyd in die buitelug deur te bring, aan diere blootgestel te word, en om in landelike of tradisionele plaasomgewings te woon, kinders se immuunontwikkeling positief kan beïnvloed en hulle teen sekere velallergieë kan beskerm.

Die studie het daarop gefokus om kinders met en sonder atopiese dermatitis (AD) in landelike en stedelike gebiede te vergelyk.

Dit het aan die lig gebring dat landelike kinderjare immuunontwikkeling op ‘n voordelige manier beïnvloed het.

Faktore soos blootstelling aan diere, buitelugtyd, dieetgewoontes en sosio-ekonomiese status is geïdentifiseer as invloedryk in vroeë immuunstelselontwikkeling.

Die navorsing het ten doel om begrip van immuunontwikkeling te verbeter en by te dra tot die voorkoming van immuunverwante afwykings.

Leave a Reply

error: Content is protected !!