Skip to main content

Sonnette Lombaard

“Youth is wasted on the young.”

Vandeesweek se kaperjolle onder die nuwe, selfaangestelde geslag Afrikanerleiers bring die groot Ierse dramaturg en skrywer George Bernard Shaw se verdoemende verklaring toentertyd al dat die “jeug op die jonges vermors word,” vars in visier.

Terselfdertyd beland interessante navorsing op my tafel wat by hierdie ouderdomdebat aansluit. ’n Studie het bevind die mees produktiewe ouderdom in die menslike lewe is 60-70 jaar, met die 2de van 70-80 jaar en die derde 50-60 jaar. Weerklink ook wyer in die gemiddelde ouderdom van Nobelpryswenners, wat 62 is.

Terug eers na Shaw (1856-1950), ook ‘n vurige politieke aktivis wat in 1925 die Pulitzerprys vir sy skryfkuns gewen het. Neem jy in ag, Shaw het oor twee eeue geleef, sidder ‘n mens oor wat hy oor die Baby Boomers se nageslagte sou kwytraak. Dié wie nou so bekkig uithang en paradeer. Dis nou die Millennials en Generasie Z, die koel klomp met hul karige kleertjies, klingeldrankies en glans bestane, helaas met te veel se minus blink breine …

Shaw het selfs verder gegaan en na jongmense verwys as “breinloos” … dat hulle nie weet wat hulle het nie; want hulle verkwis elke kans om jonk te wees, op jonkwees.” Wel, die huidige diskoers onder die Afrikanerjeug drup dan hiervan. Darem bygesê, Shaw kon natuurlik ook net só breëbek hieroor kwetter nadat hyself die ligsinnig-lawwe, maar ook troebel waters van jonkwees bevaar het.

Diegene van ons gespaar, doen almal onderweg by vrye jonkweestyd aan. En diegene onder ons wat in eenstuk en ongeskonde genoeg daardeur kom, het dus wel begrip vir hierdie lewensfase waartydens waagmoed en beproef en pleinweg voorbarigheid dikwels voorkeur kry.

Dis ‘n gesonde deel van mensontwikkeling om jou plek binne elke landskap te wil merk, en deur trial and error jou grense te leer stel. Maar gooi nou pure gek-wees en dwaasheid en selfgesentreerdheid hierby in, veral as jy nog op pad na volwassedom is, en jou landskap neig aansienlik skewer en swakker.

Hoe dit ookal sy, Shaw se oortuiging dat jongmense nie jonkwees “reg” of doelgerig genoeg inspan nie, gedy duidelik teen die 21ste eeu. Soms lei dit tot nuwe laagtes in menswees – iets wat deurlopend in die media uitspeel.

Dan weer wis jy dat hierdie “groot kinders” waarvan te veel nog nie in volwassenes vervel het en dalk nooit sal nie, ook ‘n uitskot is van ‘n moderne samelewing wat gebuk gaan aan ongekende druk.

Hierbinne is die verval van die kernfamilie altyd belangrik, want dieselfde Baby Boomers se nukke dra nou gevolge wat verseker daartoe bydra dat die nageslagte so erg vasval. Baie van hierdie seuns en dogters ken swaar en kom uit enkelgesinne – hul voorbeeld van bv. ‘n bebliksemde pa en/of moeilike ma en die brannashalm of –troos naderby, val nie uit die lug uit nie. Ook nie die opmerklike afwesigheid van stewige rolmodelle nie

Dit als in aggenome, is studies dat mense se produktiewe bydrae dus eers later in die lewe tot volle reg kom, verwelkomend! Navorsing wat in die gesogte New Engeland Medical Journal gepubliseer is, het gevind dat jy op 60-jarige ouderdom die top van jou potensiaal bereik en dit kan voortduur tot in jou 80s.

Daarvolgens is die gemiddelde ouderdom van CEOs van prominente maatskappye 63 jaar en van pastore van die honderd grootste kerke in die VSA 71 jaar.

‘n Mens sou tog dink dat die al hoe jonger leiers deesdae wêreldwyd in die politiek en elke ander gebied denkbaar, hierdie getalle oor tyd sal beïnvloed.

Nogtans is daar steeds geen beter leerskool of kunsmatige vervanging vir suiwer ervaring en genoeg van die pad self stap nie. En dít bly gekoppel aan tyd, hoe supervinnig die slim en vooruitstrewende millenniummens en sy Kunsmatige Intelligensie drome ook al hier op Aarde en tot in die ruimte spin.

Met die snelle voouitgang van die mediese wetenskap raak die mensdom inderdaad al ouer ook. Ons leef én werk reeds langer, wys alle statistieke. So, Boetman en Sus, die ouer geslag tans gaan nie sommer verdwyn nie. Neem kennis, ons is survivors, wat hierdie klipharde Aarde deur twee EEUE bewandel.

Die les hier vir die windgat-jeug van vandag is om hulle oorgretige, voor-op-die-wa-self te bedaar en beteuel. Anker jou nugter in jou Doc Martins en Sketchers, en loer deur jou skuinskuif met vars oë na die die oompies en tannies om jou. Hulle dra reeds die groot bootse … is bloot verder aangereis op die lewenstog. Gaan maak kennis, by hulle kan jy dalk net leer hoe om ‘n betekenisvolle lid van die samelewing te word. Aanstap Rooies, donker, groot Afrika en die wapad wag!

One Comment

  • nadia says:

    So ek kan nog 20jaar lank nog bid vir ‘n Nobel Prys? Dis hoekom my 60jarige+ vriende nie net vriende is nie, maar meer mentors en Oususse of OuBoets! Puik geskryf dankie Liewe S, laat my uitsien na die volgende seisoene in my lewe!

Leave a Reply

error: Content is protected !!