Skip to main content

Die borgtogaansoek van Francois van der Merwe in die landdroshof in Groblersdal is vanmiddag tot 15 Februarie uitgestel.

Van der Merwe is twee weke gelede in hegtenis geneem na ‘n optog deur die Bittereinder-beweging in geweld ontaard het.

Die aansoek is gekenmerk deur argumente wat deurgaans tussen die beskuldigde se advokaat, Wayne Gibbs, en die ondersoekbeampte, die landdros en die aanklaer uitgebreek het.

Die aanklaer het aangevoer dat die optoggangers tydens die optog ter ondersteuning nie by die goedgekeurde roete gehou het soos toestemming aan die organiseerser van die optog, Francois van der Merwe, gegee is nie.

Volgens die ondersoekbeampte wou die Bittereinders met geweld die Groblersdalse hof oorneem om sodoende die hof te beïnvloed om borgtog aan die beskuldigdes in die Groenewald-Greef-saak te gee, byna soos die EFF die vorige week probeer doen het. Hulle het toestemming vir ‘n vreedsame optog gekry, tog het hulle ‘n ontwrigtende optog wat ‘n botsing met polisie ingesluit het, gehou.

Die ondersoekbeampte het ontken dat daar enige onbillike diskrimimasie teen enige groep plaasgevind het, soos Van der Merwe in sy aansoek beweer het.
Hy het bygevoeg dat niemand met van der Merwe se regte ingemeng het nie. Die polisie het hulle wel verhoed om die hof binne te gaan omdat toegang tot die hof nie deel van die toestemming was om die optog te hou nie, het hy gesê.

‘n Burger mag nie met geweld teen ‘n polisielid optree nie, selfs nie as die polisie hom van sy regte ontneem nie, het die ondersoekbeampte aangevoer.

Die ondersoekbeampte het ook ontken dat daar in Suid-Afrika teen blanke burgers gediskrimineer word, soos Van der Merwe in sy aansoek beweer.

Die ondersoekbeampte kon nie sê of Van der Merwe op die vlug sou slaan as hy borgtog kry nie, maar wel dat hy ‘n bedreiging vir die gemeenskap kan inhou of getuies kan beïnvloed. Hy het egter gesê hy dink nie die beskuldigde ken die staatsgetuies nie.

Adv Wayne Gibbs, vir Van der Merwe, het beswaar gemaak dat die staatsaanklaer leidende vrae aan die ondersoekbeampte stel.
Die ondersoekbeampte het aangevoer dat die optoggangers “ou apartheidsvlae” gewaai het, met verwysing na die vierkleur wat as vlag vir die Transvaalse republiek (1852 tot 1902) gebruik is.

Die hof het gehoor dat van der Merwe geen vorige veroordelings het nie.
Daar was wel ‘n voorval in Pretoria waar ‘n klag van aanranding met die opset om ernstig te beseer, teen hom gebring is, maar daardie saak is intussen teruggetrek.

Onder kruisondervraging het adv Gibbs gesê die ondersoekbeampte het na die arrestasie van Van der Merwe gesê hy sou geen beswaar teen borgtog hê nie, maar dat hy nou skielik van besluit verander het.

Volgens die ondersoekbeampte het hy sy mening oor borgtog verander op grond van “nuwe inligting”, maar wou nie onthul wat daardie inligting is nie.

“Dit is die kwessie voor hierdie hof. Wat het die ondersoekbeampte van besluit laat verander?”

“Is dit die aanklaer se opinie wat jou van besluit laat verander het? Jy kan nie vir my sê watter feit julle laat besluit het om borgtog teen te staan nie. Wat is dit?”

Gibbs het dit aan die ondersoekbeampte gestel dat die kollektiewe besluit om borgtog teen te staan, politiek gemotiveerd was.

Hy het dit ook aan die beampte gestel dat die optoggangers die reg gehad het om die straat voor die hof binne te gaan, anders as wat die ondersoekbeampte getuig het.

Leave a Reply

error: Content is protected !!