Skip to main content

‘n Onlangse verslag beklemtoon dat hoewel die Wetsontwerp op Nasionale Gesondheidsorgversekering (NGV) ‘n faktor is wat bydra tot die emigrasie van dokters in Suid-Afrika, daar ander jarelange kwessies ter sprake is.

Dit sluit lae salarisse, swak werksomstandighede en werksonsekerheid in.

In ‘n studie wat in 2019 gepubliseer is, is gevind dat ‘n aansienlike aantal mediese gegradueerdes reeds die land verlaat het.

Die onbevoegdheid en swak administrasie van die registrasiestelsel, vertragings in gemeenskapsdiensplasings en beperkte werksgeleenthede binne die openbare gesondheidsektor dra verder daartoe by dat dokters geleenthede soek in ander Engelssprekende lande soos Kanada, die VK en Australië.

Faktore soos beter betaling, verbeterde werksomstandighede en ‘n meer ondersteunende gesondheidsorgstelsel motiveer mediese beroepslui om te emigreer.

Leave a Reply

error: Content is protected !!