Skip to main content

Volgens ‘n opname deur die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) het Suid-Afrika aansienlike vordering gemaak in die vermindering van die persentasie mense wat met MIV leef.

Die opname, genaamd SABSSM VI, het bevind dat die persentasie mense wat met MIV leef afgeneem het van 14% in 2017 tot 12,7% in 2022. Daar is egter steeds nuwe MIV-infeksies en sterftes omdat sommige individue nie met behandeling begin het nie, het dit ook laat begin lhet, of nie op behandeling gebly het nie.

Die opname het uitgelig dat jong vroue ‘n groter risiko het as gevolg van sosio-ekonomiese faktore en het gevra vir gefokusde intervensies om die verskille in MIV-voorkoms onder verskillende bevolkings aan te spreek.

Leave a Reply

error: Content is protected !!