Skip to main content

BAAS KRUGER

In die saak van SARS vs Glencore & ARM, het die hof bevind dat die Joint Venture (JV) tussen African Rainbow Minerals (ARM) en Glencore, genaamd “Goedgevonden” JV, nie ‘n mynreg op sy naam het nie. Die mynreg word slegs deur Glencore gehou en dat hierdie mynreg nie melding maak van Goedgevonden of African Rainbow Minerals ARM nie.

Die hof het verder bevestig dat die mynreg wat deur Glencore besit word, uitdruklik verklaar dat dit nie vervreem mag word sonder die skriftelike toestemming van die Minister van Minerale Hulpbronne nie, ooreenkomstig die Wet op die Ontwikkeling van Minerale en Petroleum Hulpbronne (MPRDA) Artikel 11(1). Die hof het toe beslis dat geen sodanige skriftelike toestemming van die Minister verkry is nie.

Die bogenoemde saak maak duidelik ‘n bepaling deur ‘n sittende regter in die hooggeregshof dat ARM & Glencore tans besig is met onwettige steenkoolmynbedrywighede. Die implikasies van die uitspraak is dat dit “rampokkery” aan die kant van ARM daarstel, en sy moedermaatskappy African Rainbow Capital (ARC) eienaar Patrice Motsepe waarvan ARM Bluespec Holdings besit, & Motsepe is aanspreeklik vir kriminele vervolging ingevolge artikel 2 (a), (b), (c) en (d) van die Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad (POCA), en staar skuldigbevinding in die gesig van ‘n boete van tot R1 miljard of ‘n tronkstraf van tot lewenslange tronkstraf, volgens POCA-bepalings.

Dit is ‘n oop en geslote saak omdat die hof reeds ‘n beslissing oor die aangeleentheid geneem het. Wat belangrik is, is dat hierdie uitspraak afgelei is uit ‘n siviele aangeleentheid, aangesien die dispuut tussen SAID en die applikante naamlik Glencore & ARM oor dieselkortings was, maar daar bestaan ‘n kriminele element. Die kriminele element is nie hanteer nie, want dit is standaardprosedure dat wanneer ‘n siviele aangeleentheid voor die howe gebring word, die verweerder nie outomaties strafregtelik aanspreeklik gehou word nie, maar ‘n afsonderlike strafprosedure ingestel moet word.

SAID self noem dis POCA se verpligting om die SAPD en ander agentskappe te ondersteun in kriminele ondersoeke. Deur POCA-oortreding na SAPD te verwys, is die staat deur die Nasionale Vervolgingsgesag (NVG) “dominus litis” in alle kriminele aangeleenthede, insluitend POCA-oortreding. Daarom sal die NVG Mostepe moet vervolg as ‘n “wetende begunstigde van opbrengs van onwettige mynaktiwiteite deur sy maatskappy”, soos die geval is met alle zama zamas. Die enigste vraag is hoekom tree staatswetstoepassingsagentskappe nie op nie.

Dit is ‘n feit dat die huidige SAID-kommissaris Edward Kieswetter, sowel as die huidige nasionale direkteur van openbare vervolging (NDOV) Shamila Batohi aanstellings van die huidige president Cyril Ramaphosa is. Gegewe hierdie feite, is dit opmerklik dat Patrice Motsepe president Ramaphosa se swaer is, en verder noemenswaardig dat Glencore president Ramaphosa se noue sakevennoot was in ondernemings soos Lonmin tydens die Marikana-slagting, en Optimum Coal van die omstrede Eskom-koste+-steenkooltransaksies. Daarom kan beide die NVG en die SAID gekonfronteer word met teenstrydige belange teen Motsepe of Glencore.

Media-waaksaamheid help om te verseker dat wetstoepassingsagentskappe optree. Hierdie saak wat oorspronklik na die howe gebring is in ‘n poging om ‘n SAID eis te hersien – deur Glencore as eerste applikant, ARM as tweede applikant & Goedgevonden JV as derde applikant, is tersyde gestel met koste teen die applikante deur die Gautengse hooggeregshof.

Voor die uitspraak gelewer is, het verskeie mediahuise die feit gepubliseer dat Goedgevonden JV ‘n SARS R82 984 080 belastingsaak in die gesig gestaar het, maar nie ‘n enkele mediahuis het oor die uitkoms van die saak, of die kriminele implikasies daarvan, berig nie. Die Waarheid, sonder vrees of guns, gee ‘n akkurate weergawe van aktuele sake.

Leave a Reply

error: Content is protected !!