Skip to main content

‘n Studie wat in Johannesburg gedoen is, het ‘n verband gevind tussen die blootstelling van kinders aan geweld en geestesgesondheidsprobleme in volwassenheid.

Die navorsing, wat by twee openbare geestesgesondheidsbehandelingsfasiliteite uitgevoer is, het aan die lig gebring dat ongunstige kinderjare-ervarings (ACE’s), insluitend seksuele mishandeling, fisiese mishandeling, verwaarlosing en interpersoonlike geweld, hoogs algemeen in lae-hulpbron-omgewings was en geassosieer word met negatiewe sielkundige uitkomste.

Die studie het ook die impak van volwasse traumatiese ervarings op geestesgesondheid uitgelig. Kenners het die behoefte beklemtoon om kombinasie-intervensies aan te spreek en te versterk wat die behoeftes van individue in lae-hulpbron-omgewings holisties aanspreek.

Die bevindinge dui daarop dat kindertrauma langdurige uitwerking op geestesgesondheid later in die lewe kan hê.

Leave a Reply

error: Content is protected !!