Skip to main content

‘n Hofuitspraak het die weg gebaan vir die Skoolbeheerliggaam (SBL) van Hoërskool DF Malan in Kaapstad om ‘n meer inklusiewe naam vir die skool te kies. Die SBL het besluit om die skool na DF Akademie te hernoem, en distansieer hom van sy naamgenoot, ‘n voormalige eerste minister wat met apartheid geassosieer word.

Die uitspraak het ‘n aansoek deur vier individue wat die SBL se besluit wou hersien en tersyde gestel, van die hand gewys, wat beweer dat hulle bevooroordeeld was. Die applikante het aangevoer dat die SBL nie die mag het om die skool se naam te verander nie, maar die hof het nie saamgestem nie, wat die SBL toegelaat het om voort te gaan met die hernoemingsproses.

Leave a Reply

error: Content is protected !!