Skip to main content

‘n Nasionale kongres, onder beskerming van die NG Kerk, vergader om die ‘armblanke-probleem’ te bespreek

Die ‘armblanke-probleem’ of die Armblankevraagstuk soos dit in Afrikaans verwys is, was ‘n beduidende politieke kwessie in Suid-Afrika in die laat 19de eeu en eerste deel van die 20ste eeu. Die kwessie van ‘armblankes’ is vir die eerste keer in 1886 op ‘n sinode van die NG Kerk bespreek.

Oor die volgende vyftig of wat jaar is daar konferensies gehou in Stellenbosch (1893), Cradock (1916), Bloemfontein (1923), Pretoria ( 1930), en nog een in Bloemfontein (1933).

Die eerste nasionale kongres gewy aan die oplossing van die ‘armblanke-probleem’ het egter op 2 Oktober 1934 in Bloemfontein vergader. Die kongres is deur die NG Kerk gereël en was die eerste kongres wat spesifiek daaraan gewy is om hierdie kwessie op te los. Navorsing oor hierdie kwessie is ook befonds deur die Carnegie-kommissie, wat die oorsake vir die ‘armblanke-probleem’ ondersoek het, en in 1932 ‘n verslag gepubliseer genaamd “The Poor White Problem in South Africa: Report of the Carnegie Commission”, wat aanbevelings gemaak het. oor segregasie en geïnstitusionaliseerde ondersteuning vir ‘armblankes’.

 

Bron: SAHO

Leave a Reply

error: Content is protected !!