Skip to main content
Die eerste erwe word in Mayfair aan die Wes-Rand verkoop

Die Johannesburgse voorstad Mayfair is uitgelê op die plaas Langlaagte No.258, die plaas waarop goud in die laat 1800’s ontdek is.

Die mineraalregte van Langlaagte is in 1886 deur J.B Robinson gekoop, en die eerste erwe is op 24 Augustus 1896 verkoop, nadat die grond deur Staatslandmeter M.C. Vos afgemeet was. Daar word vermoed dat die voorstad na die bekende Londense distrik vernoem is.

Bron: SAHO

Leave a Reply

error: Content is protected !!