Skip to main content

Groot Trek Eeufeesvieringe begin

Die Groot Trek was ‘n migrasie wat tussen 1838 en die 1840’s plaasgevind het, en het behels dat die Boere die Kaapkolonie verlaat en hulle in die binneland van Suid-Afrika gevestig het.

Blanke nedersetting het gelei tot die stigting van die republieke Natalia, die Oranje-Vrystaat en Transvaal. Van die redes vir die trek was die algemene ontevredenheid met die Britse koloniale bewind in die Kaapkolonie.

Die taal (Afrikaans), godsdiens en stryd wat die Voortrekkers in die gesig gestaar het, het ‘n gemeenskaplike identiteit geskep. Dit het tot uitdrukking gekom in die vorm van Afrikanernasionalisme wat in 1938 sy hoogtepunt bereik het met die 100 jaar viering van die Groot Trek.

Hierdie eeufeesvieringe het uitgeloop op ‘n simboliese trek van Kaapstad na Pretoria. Hierdie heruitvoering van die trek het op 8 Augustus 1938 begin, aan die voet van die Jan van Riebeeck-standbeeld in Kaapstad, en het massa-entoesiasme onder Afrikaners aangewakker terwyl dit deur klein dorpies gedraai het. Toeskouers was dikwels in Voortrekkerklere geklee, en het plegtige seremonies gehou waar kranse op die grafte van Afrikanerhelde gelê is en strate ter ere van hulle hernoem is.

Die geleentheid het in Pretoria geëindig met die lê van die fondasie vir die Voortrekkermonument, wat deur ‘n skare van meer as 100 000 mense bygewoon is. Die doel van die eeufeesvieringe was om die Afrikanersaak te bevorder en ‘n groter gevoel van eenheid en solidariteit aan te moedig. Organisasies soos die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) en die Afrikaner Broederbond het deur die 20ste eeu voortgegaan om hierdie saak te bevorder.

Bron: SAHO

Leave a Reply

error: Content is protected !!