Skip to main content

Generaal C.R. de Wet is skuldig bevind aan hoogverraad omdat hy die Afrikaner-rebellie van 1914 gelei het.

Generaal Christiaan Rudolph de Wet was ‘n Boeresoldaat en staatsman wat deur Afrikanernasionaliste as een van hul grootste helde beskou is.

Hy het bekendheid verwerf as opperbevelvoerder van die Oranje-Vrystaatse magte in die Suid-Afrikaanse Oorlog (1899-1902) en was ‘n leier in die Afrikaner-rebellie van 1914.

Van 1907 tot 1910 het de Wet as minister van landbou in die Oranje-Vrystaat gedien en het deelgeneem aan die konvensie (1908-09) wat die grondwet van die Unie van Suid-Afrika geskep het. Ná die skeuring tussen premier Louis Botha en J.B.M. Hertzog, het de Wet by Hertzog aangesluit by die stigting van die Nasionale Party (1914). Die skeur is vergroot met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog, toe de Wet Botha se besluit om Duits-Suidwes-Afrika (nou Namibië) te verower, teëgestaan het.

De Wet se pogings om ‘n rebellie te organiseer het gelei tot sy gevangeneming by Waterbury naby Vryburg op 20 November 1914. Hy was saam met ander rebelleleiers in die Johannesburgse fort opgesluit tot sy verskyning en skuldigbevinding in die hof.

Hy is op 15 Junie 1915 in die Bloemfonteinse hooggeregshof skuldig bevind aan hoogverraad en gevonnis tot ses jaar gevangenisstraf en ‘n boete van £2 000. Sy boete is binne ‘n paar maande uit vrywillige bydraes betaal. In reaksie op vertoë van verskeie invloedryke mense en ‘n optog van vroue na die Uniegebou, het die Regering sy tronkstraf opgeskort.

Die ses maande gevangenisstraf wat hy reeds uitgedien het, het hom fisies aangetas en hy was soos ‘n ou man toe hy die fort verlaat en op parool na sy plaas Allanvale teruggekeer het. Hy het Allanvale verkoop en nadat hy hom vir ‘n paar jaar op Puntjesfontein naby Edenburg gevestig het, keer hy terug na die distrik Dewetsdorp waar hy hom op Klipfontein, OVS, gevestig het.

Bron: SAHO

Leave a Reply

error: Content is protected !!