Skip to main content

Op 6 Junie 1995 is ‘n historiese resolusie deur die Konstitusionele Hof geneem om die doodstraf af te skaf.

Die hof het beslis dat doodstraf, soos voorsien in die Strafproseswet, in stryd was met die land se 1994-grondwet. Die uitspraak was egter nie van toepassing op die misdaad van hoogverraad wat in oorlogstyd gepleeg is nie.

Die Hof het met onmiddellike effek beveel dat “die Staat en al sy organe verbied word om enige persoon wat reeds ter dood veroordeel is, tereg te stel kragtens enige bepalings wat aldus ongeldig verklaar is.”

Die uitspraak het gevolg op die Konstitusionele Hof se verhoor oor die doodstraf wat in Februarie 1995 plaasgevind het. Totdat die gebruik van die doodstraf in Februarie 1990 opgeskort is, het Suid-Afrika een van die hoogste koerse van geregtelike teregstellings ter wêreld gehad.

Bron: SAHO

Leave a Reply

error: Content is protected !!