Skip to main content

Die minister van buitelandse sake, Naledi Pandor, en die operasangeres Pretty Yende was nie die enigste Suid-Afrikaanse teenwoordigheid by die kroning van koning Charles III nie. Daar was ook die stene wat gesny is uit die Cullinan-diamant, die grootste edelsteenkwaliteit-diamant wat nog gevind is.

Die Cullinan is in 1905 ontgin en is deur die Transvaalse kolonie se regering gekoop vir voorlegging aan koning Edward VII in 1907. Dit is in nege stene gesny. Die grootste hiervan, Cullinan 1, bekend as die Ster van Afrika, is bo-aan die septer geplaas wat aan Charles tydens die kroningseremonie aangebied is. Cullinan 2 is in die voorkant van die kroon wat hy gedra het.

Die kroning het gelei tot hernieude oproepe vir die teruggee van die stene aan Suid-Afrika. Hierdie oproepe is deel van die groeiende eise vir die teruggee van kulturele artefakte wat deur koloniale moondhede uit kolonies verwyder is.

Voor die kroning was daar oproepe vir die teruggee van die diamante aan Suid-Afrika. Die Economic Freedom Fighters het ‘n beroep gedoen. En so ook African Transformation Movement se parlementslid, Vuyolwethu Zungula. Op soortgelyke wyse het Mothusi Kamanga, ‘n Johannesburgse prokureur en aktivis, ‘n aanlyn petisie bevorder vir die terugbesorging van die diamante. Dit het vinnig 8 000 handtekeninge gelok.

Hierdie eise val onder ‘n veel wyer wêreldwye gesprek oor vergoeding vir items wat met geweld toegeëien is as oorlogsbuit en kulturele oorheersing. Verskeie items is teruggestuur na hul lande van herkoms deur Europese universiteite, museums en ander instansies wat dit oor dekades gelede bekom het.

Aktiviste beskou hul morele argument vir die terugkeer van die diamante as onbeantwoordbaar, maar dit loop teen baie komplikasies teë.

Kom ons gaan terug na 1907, toe Louis Botha eerste minister van Transvaal was. Botha het voorgestel om die Cullinan-diamant vir Edward VII te koop as ‘n teken van die lojaliteit van die mense van Transvaal aan die koning.

Op sigwaarde is dit vreemd, want Botha het as Boeregeneraal gedien in die Suid-Afrikaanse Oorlog, wat uitgeloop het op Boere-nederlaag, maar eers na ‘n uitgerekte stryd wat Suid-Afrika verwoes het.

Botha het na die oorlog saamgespan met Jan Smuts, nog ‘n voormalige Boeregeneraal. Smuts was instrumenteel om die saak in Londen te beredeneer vir die terugkeer van selfregering na die voormalige Boererepubliek van Transvaal, wat na sy nederlaag in ‘n kolonie omskep is.

Beide hierdie voormalige Boeregeneraals was realiste. Hulle het die realiteite van die Boere se nederlaag en die ondergang wat dit na Suid-Afrika gebring het, erken. Na die oorlog het hulle gekom om ‘n evangelie van “versoening” te verkondig, waarvan die rasionaal was om Boere en Britte in ‘n enkele wit nasie te verenig, terwyl hulle die betrekkinge met Brittanje herstel, wie se hulp hulle as noodsaaklik vir heropbou beskou het.

Hulle het ook Transvaal in gedagte gehad as aan die stuur van ‘n strewe na die totstandkoming van ‘n verenigde Suid-Afrika – ‘n lang beleid van Brittanje sedert die middel van die 19de eeu.

Botha en Smuts het in elk geval Suid-Afrika se lidmaatskap van die Ryk en vertroue op die Britse vloot as noodsaaklik vir sy verdediging beskou.

Ons kan bevraagteken waarom dit Botha oorreed het om ‘n waardevolle diamant aan die koning te bied.

Miskien was dit bloot dankbaarheid vir die toekenning van selfbestuur. Miskien was dit een van die meer skouspelagtige dade van internasionale soeke na guns om Brittanje se welwillendheid teenoor Suid-Afrika te verseker.

Maar in die huidige debat bring dit die komplikasie dat die Cullinan-diamante wetlik gesproke deur ‘n voorloper-regering van Suid-Afrika gegee is, eerder as dat dit “gebuit is”.

Oproepe vir die terugbesorging van die diamante, veral wanneer dit nie deur enige amptelike versoek deur die Suid-Afrikaanse regering gesteun word nie, sal waarskynlik geen indruk in Londen maak nie.

Alhoewel koning Charles ondersoek aangemoedig het na die manier waarop die monargie by slawerny baat gevind het, is dit onwaarskynlik dat sy entoesiasme tot die fisiese dekonstruksie van die kroonjuwele sal strek.

Sulke besluite sal deur die regering van die dag geneem moet word.

Meer fundamenteel, voormalige koloniale moondhede is versigtig om verskonings vir sondes uit te reik, aangesien die neem van verantwoordelikheid vir vorige misdade teen die mensdom wetlike verpligtinge impliseer om skadevergoeding te doen, en dit is hulle vasbeslote om te vermy.

Alhoewel Afrikane nooit geraadpleeg is nie, sal Britse regerings waarskynlik daarop aandring dat die Cullinan-diamante nie gesteel is nie, maar vryelik deur Louis Botha gegee is. As Suid-Afrika die diamante terug wil hê, gaan hy ‘n baie taai stryd moet voer.

Leave a Reply

error: Content is protected !!