Skip to main content

Boere in Suid-Afrika staar kragonderbrekings en ‘n swak rand in die gesig – maar ‘n aantal faktore werk ook in hul guns, meen Wandile Sihlobo, die hoofekonoom van die Landboubesigheidskamer van Suid-Afrika (Agbiz) en ‘n lid van die Presidensiële Ekonomiese Adviesraad (PEAC).

Winter is ‘n belangrike seisoen vir Suid-Afrikaanse landbou, met van sy sleutelveldgewasse wat gedurende Junie, Julie en Augustus geproduseer word, en daarna volwasse word, met oestyd in Desember.

Voorbereiding van die land vir wintergewasse begin in April, wat ook dieselfde tyd is wat die oes van die somergewasse begin. Boere in die Wes- en Noord-Kaap, Vrystaat, Limpopo en ander wintergewasverbouingstreke tref reëlings vir die verbouing van winterkoring, kanola, gars en hawer.

Al die land se koringproduksie vind gedurende die wintermaande plaas, wat die winterseisoen ‘n belangrike bydraer tot die land se koringbehoeftes maak. Suid-Afrika produseer ongeveer 60% van sy koringbehoeftes en voer die res in. Dit produseer ook gemiddeld sowat 90% van sy jaarlikse garsverbruik.

Binnelandse produksie van hawer is ongeveer 64% van die jaarlikse verbruik. Die land is selfversorgend in canolaproduksie. Gars, hawer en kanola is almal wintergewasse. Vanjaar word die vooruitsigte vir wintergewasse vertroebel deur ‘n moeilike bedryfsomgewing, veral die gebiede wat onder besproeiing is. Die twee grootste kwelpunte is kragonderbrekings en die dollarsterkte. Nietemin is daar ook positiewe aspekte wat die druk van voedselprysstygings wat verbruikers swaar getref het, behoort te verwyder.

Hierdie positiewe aspekte sluit in ‘n daling in die koste van insette, soos kunsmis en landbouchemikalieë, sowel as goeie oeste vanaf die somerseisoen wat pas verby is.

Die belangrikste probleemfaktor is die toename in herhalende kragonderbrekings wat besproeiing sal beïnvloed. Suid-Afrika se landbou het nog nooit ‘n tydperk van erge kragonderbrekings in die gesig gestaar soos die huidige een nie. Die landbousektor in die algemeen is sterk aangewese op volhoubare energie.

Onlangse werk deur die Buro vir Voedsel- en Landboubeleid (BFAP) toon byvoorbeeld dat ongeveer ‘n derde van Suid-Afrika se boerdery-inkomste direk van besproeiing afhanklik is. Dit wys dat onderbrekings in kragvoorsiening oor die algemeen ‘n wesenlike deel van die Suid-Afrikaanse landboutoekoms in gevaar stel.

Van al Suid-Afrika se veldgewasse het koring die grootste produksie – sowat die helfte – onder besproeiing. Van die ander sleutelveldgewasse is sowat 15% van sojabone, 20% van mielies en 34% van suikerproduksie onder besproeiing. Die potensiële ontwrigting van besproeiing sal lei tot swak opbrengste, en uiteindelik ‘n swak oes.

So ‘n geleentheid sal lei tot ‘n toename in koringinvoer. Bedryfsrolspelers en die regering is bedag op die probleem en monitor die impak noukeurig deur ‘n ministeriële taakspan. Daarbenewens ondersoek Eskom, die kragmonopolie, saam met die regering moontlikhede om kragonderbrekings te verminder wat na verwagting gedurende die winter sal styg wanneer die vraag gewoonlik styg.

Die tweede kopwind is dat Suid-Afrikaanse boere nie ten volle baat gevind het by die daling die afgelope jaar in die Amerikaanse dollarpryse van sommige van hul sleutelinsette soos landbouchemikalieë nie. Dit is as gevolg van die verswakking van die Suid-Afrikaanse rand teenoor die dollar, wat sommige van die voordele van die prysdaling in Amerikaanse dollarterme afsny.

Derdens ervaar boere laer kommoditeitspryse vergeleke met verlede jaar. Maar ‘n daling in insetpryse bied ‘n noodsaaklike finansiële kussing.

Aan die positiewe kant word verwag dat die oppervlakte-aanplantings vir al Suid-Afrika se groot gewasse bo die vyf-jaar gemiddelde sal wees. Dit is volgens die Oesskattingskomitee, ‘n regering- en nywerheidsliggaam wat gewasproduksie monitor. Tweedens het insetpryse afgekom van verlede jaar se hoogtepunte.

In Februarie 2023, byvoorbeeld, het die prys van noodsaaklike landbouchemikalieë soos glifosaat, asetochloor en atrasien in randterme met onderskeidelik 32%, 18% en 2% gedaal vergeleke met Februarie 2022. Hierdie prysdalings het tot Maart 2023 voortgeduur. Hierdie dalings sou hoër gewees het as die Suid-Afrikaanse Rand nie oor dieselfde tydperk teenoor die Amerikaanse dollar verswak het nie. Dit is omdat in Amerikaanse dollarterme die pryse van dieselfde landbouchemikalieë met 30% laer is vanaf Februarie 2022.

Pryse van insek- en swamdoders het ook merkbaar gedaal vanaf verlede jaar se vlakke. Dit is ook die moeite werd om daarop te let dat noodsaaklike kunsmisstowwe soos ammoniak, ureum, di-ammoniumfosfaat en kaliumchloried in Februarie 2023 onderskeidelik met 6%, 36%, 28% en 14% in randterme gedaal het.

Weereens, in Amerikaanse dollarterme, was die prysdaling meer opvallend, wat spreek van die impak van die relatief swakker Suid-Afrikaanse rand op ingevoerde produkte.

Hierdie prysveranderings in insette is noodsaaklik aangesien dit groot komponente van die graaninsetkoste beïnvloed. Kunsmis maak byvoorbeeld ‘n derde van graanboere se insetkoste uit, terwyl ander landbouchemikalieë sowat 13% uitmaak.

’n Derde positiewe faktor is dat die weerstoestande vir die wintergewasse ook gunstig bly. In sy Seasonal Climate Watch-opdatering wat op 3 April 2023 gepubliseer is, het die Suid-Afrikaanse Weerdiens opgemerk dat die wintergewasgroeiende streke van Suid-Afrika reën sal ontvang.

‘n Vierde positiewe faktor is dat die somergewasse, wat die oesproses nader, in ‘n redelike goeie toestand is. Ek verwag oor die algemeen ‘n ruim oes in die meeste somergewasse, wat ooreenstem met die siening van die Oesskattingskomitee.

Vanuit ‘n verbruikersperspektief is ontwikkelings oor die algemeen positief en voorspel dit goed vir ‘n mate van matiging in verbruikersvoedselprysinflasie in die tweede helfte van die jaar, wanneer die daling in kommoditeitspryse in die kleinhandelpryse kan begin deursyfer.

Die een groot risiko is elektrisiteitstabiliteit. Dit is net soveel ‘n risiko vir boere as wat dit vir verbruikers is. Ek is egter hoopvol dat die regering se ingrypings, soos die vragvermindering en dieselkorting, om die skade van die elektrisiteitskrisis aan voedselproduksie te beperk, sal help.

As die regering se voorgestelde ingrypings tydens besproeiingstydperke – smiddae en saans – help, kan Suid-Afrikaners ’n gunstige winterseisoen verwag. Die vermindering in kragonderbrekings sal ook veral voordelig wees vir voedselproduseerders.

Leave a Reply

error: Content is protected !!