Skip to main content

Die saak rondom die meubels wat aan een van Louis Liebenberg se maatskappye behoort, sloer voort nadat dit nie vanoggend aangehoor kon word nie.

Die meubels is op Maandag, 24 April, deur die balju van Kempton Park verwyder in opdrag van die voorlopige likwidateurs van Liebenberg se Tariomix in terme van Art. 19(1) van die Insolvensiewet.

“Ons het toe in opdrag van Tarioco, die regmatige eienaars van die kantoortoerusting, ‘n hofaansoek in die Hooggeregshof in Pretoria gebring teen die balju van Kempton Park en die drie voorlopige likwidateurs van Tariomix,” sê Walter Niedinger, Liebenberg se prokureur.

“Ons gevra dat
1. Die beslaglegging op die bates opgehef word
2. Dat die bates deur die balju teruggegee word. En
3. Dat die balju en likwidateurs die koste van die aansoek betaal,” sê Niedinger.

Die saak sou vanoggend deur Regter TJ Raulinga in die dringende hof aangehoor word.

“Wat sake egter gekompliseer het, is dat die voorlopige likwidateurs verlede Woensdag ‘n opponerende verklaring afgelewer het waarin hulle Tarioco se eienaarskap van die bates betwis. Hulle sê dit behoort aan Tariomix,” sê Niedinger.

“Die likwidateurs het by wyse van ‘n eedsverklaring deur een van die likwidateurs, Vaughn Victor, ‘n punt In Limine gemaak dat die curator bonis wat twee jaar gelede aangestel is, ook ‘n belang het in die saak en bygevoeg moet word as ‘n party.

“Dit is uiters ironies aangesien die voorlopige likwidateurs met die aanhoor van die Mahekeng-saak teen dieselfde punt geargumenteer het wat hulle nou opper. Daar het hulle gesê die curator bonis het geen belang nie, nou verklaar Victor onder eed dat hy inderdaad ‘n party is.”

Verlede Donderdag het die balju van Kempton Park en ook hy ‘n kennisgewing van berusting geliasseer. In daardie kennisgewing beweer die balju hy het nie meer besit van of beheer oor die bates nie. Hy se hy het dit aan die likwidateurs, alternatiewelik aan hulle prokureurs, gegee.
“As gevolg van daardie openbaring kan ons nie vandag voortgaan nie. Ons weet nou die goed is by die likwidateurs.

“Die voorlopige likwidateurs wou vanoggend gehad het die aansoek moet met koste afgewys word. Die regter het die saak egter van die rol verwyder en koste gereserveer. Die curator bonis moet nou bygevoeg word en die saak sal nou na verwagting oor twee weke in die hof wees” sê Niedinger.

Leave a Reply

error: Content is protected !!