Skip to main content

Die byna brutale wyse waarop die balju, vergesel van ses polisielede in drie polisievoertuie en die likwidateurs Maandag op Tariomix, een van Louis Liebenberg se maatskappye, toegeslaan het, is hoogs sinister, glo beide Liebenberg en sy regsverteenwoordiger, Walter Niedinger.
Daar is links en regs beslag gelê op dokumente, rekenaars, selfs persoonlike telefone van personeel en na bewering het dreigemente rondgevlieg en mense is hardhandig behandel.
Daar is verlede maand ‘n voorlopige likwidasiebevel in die afwesigheid van die maatskappy teen Tariomix in die hooggeregshof in Mahikeng toegestaan.
Die kennisgewing van die aansoek is sommer teen ‘n paal by ‘n verlate plaashuis buite Lichtenburg, waar Liebenberg jare gelede gewoon het, vasgeheg en daar was dus nie tyd vir sy regspan om na behore voor te berei nie.
Die balju beweer hy het die hofstukke twee dae voor die aansoek aangehoor is, beteken op die persoon wat nou op die plaas woon. Hy is ingelig dat Liebenberg al jare nie meer daar woon nie.
Die hof het die dokumente egter as bedien aanvaar.
Die voorlopige likwidateurs is verlede Donderdag aangewys.
“As dit aanvaar word dat die hoofkantoor van Tariomix ‘n plaas naby Lichtenburg is, dan moet hulle mos op die hoofkantoor van Tariomix toeslaan,” het Liebenberg vanoggend aan Die Waarheid gesê.
“Hulle het egter nie gaan toeslaan op wat hulle self aangevoer het die hoofkantoor van Tariomix is nie, maar op Marauder House, ‘n ander maatskappy, en dokumente wederregtelik verwyder. Dit is hierdie soort onbeholpenheid in die regstelsel wat verhoed dat reg geskied. Dit is wat likwidateurs laat wegkom met moord.”
Volgens Niedinger is die effek van die voorlopige bevel dat die voorlopige likwidateurs die bates en beheer van die maatskappy oorneem. Die uitvoering van hulle pligte het tot dusver egter op ‘n drakoniese manier verloop.
“Dit gebeur dikwels dat ‘n maatskappy nie kan herstel van die skade wat deur likwidateurs aangerig word nie, selfs al blyk dit later dat die voorlopige bevel nie in die eerste plek toegestaan moes word nie. Nadat die voorlopige bevel toegestaan is, het die likwidateurs baie skielik die korrekte domicilium van die maatskappy bepaal en daar opgedaag met polisie, prokureurs en forensiese deskundiges.
“Gewoonlik sal ‘n likwidateur ‘n konsultasie hou met die direkteure van die maatskappy om presies vas te stel wat die situasie met die maatskappy is. Sy plig is om die maatskappy se bates in beskerming te neem, nie in te storm en rekenaars en selfone te vat en te dreig nie.
“Hulle was Maandag – op die tweede besigheidsdag nadat hulle aangestel is – baie vinnig om op die adres toe te slaan waar hulle glo Tariomix bedryf word, maar hulle het nooit hofstukke daar bedien nie. Die vraag is hoekom nie?”
Niedinger sê die likwidateurs het geen lasbrief gehad nie.
“Hulle het suiwer op sterkte van artikel 19 (1) van die insolvensiewet opgetree, wat hulle toelaat om saam met die balju daar in te gaan. Daarvolgens mag die balju ‘n inventaris optrek van alle roerende goed op die sakeperseel. Hy mag ook die dokumente van die maatskappy in sy besit neem. Hy mag egter nie ander maatskappye en persone se goed vat nie. Enige optrede buite die raamwerk van artikel 19 (1) is onwettig.
“Die onregmatigheid lê daarin dat daardie rekenaars en fone wat geneem is, nie aan Tariomix behoort nie. Die onderneming van die balju is dat dit teen more terugbesorg sal word – daardie onderneming beteken hulle weet wel dat dit nie Tariomix se eiendom is nie. Die rede wat hulle aanvoer hoekom hulle die goed verwyder, is dat hulle kwansuis net goed van Tariomix wil aflaai. Dit was drakoniese optrede asof hulle die gereg is. Daardie houding word nie geduld onder die grondwet nie. Die wet waaronder hulle opereer, is al in 1936 gepromulgeer.”
Volgens hom het hulle Maandag daar ingebars. Die ses polisielede in drie polisievoertuie was slegs teenwoordig om te keer dat mense mekaar aanrand, maar dit het gelyk soos ‘n dramatiese polisie-klopjag, terwyl dit eintlik net veronderstel was om ‘n besoek van die balju te wees om ‘n inventaris van die bates van Tariomix te maak. Dit is wat die wet voorskryf.
“Hulle het gister ook my kantore besoek om te soek vir bates en te vra vir afskrifte van dokumente van Tariomix. By my was daar nie polisie nie – ek lyk seker nie gevaarlik nie – maar daar was wel ‘n forensiese spannetjie buite. Die foto’s van hierdie voertuie wat voor my kantoor staan was klaar geplaas op sosiale media met die nuus dat die likwidateurs ‘op my toeslaan’ nog voordat ek geweet het hulle het ingestap.”
Liebenberg sê dit is veelseggend om te sien wie die prokureurs en likwidateurs is wat hier aan die werk is – Susan Strydom, Henk Strydom se suster en vrou van Sybrand Tintinger. Die Strydoms is ‘n bekende likwidateurfamilie wat omstrede is in veral likwidasies in die landboubedryf. Liebenberg gee steun aan verskeie boere wat in die visier is van bedenklike likwidateursoptrede.

Leave a Reply