Skip to main content

Ingevolge die Verdrag van Amiens, onderteken in 1802 (tussen Engeland en Frankryk), het die Britte die Kaapkolonie amptelik op 21 Februarie 1803 aan Nederland teruggegee. Dit is toe herdoop na die Bataafse Republiek en die vlag van die Bataafse Republiek is gehys op die kasteel.

Die Nederlanders het net drie jaar lank regeer (1803-1806), maar hul ligter administrasie van die Kaap was ‘n groot verbetering op die heerskappy van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie, wat van 1652 tot 1795 geduur het. Kommissaris-generaal J.A. de Mist en die goewerneur van die Kaap die Goeie Hoop, luitenant-generaal J.W. Janssens, het ontwikkeling en hervormings bevorder. In kort is die koloniale geskiedenis van die Kaap die Goeie Hoop vanaf sy eerste besetting in 1652 soos volg: Nederlandse bewind in die Kaapkolonie 1652 – 1795 Britse besetting 1795 – 1803 Terugkeer na Nederlandse bewind 1803 – 1806 Tweede Britse besetting 1806.

Bron: SAHO

Leave a Reply

error: Content is protected !!