Skip to main content

Daar is 100% sekerheid dat die Amerikaanse ekonomie ‘n resessie binne die volgende 12 maande sal betree.

Dìt is volgens ‘n ekonomiese model wat deur twee Bloomberg-ekonome ontwerp is en wat op 13 ongespesifiseerde finansiële aanwysers gegrond is. Nog erger is dat die oënskynlik onvermydelike afswaai selfs vroeër as dit kan kom – die model het ‘n 73%-kans gegee dat dit binne 11 maande sou tref en ‘n 25%-kans dat dit binne tien maande kan gebeur.

Hierdie uitkomste was aansienlik donkerder as die vorige keer toe Bloomberg die model gebruik het – dit het toe ‘n resessie binne ‘n jaar met net 65% sekerheid voorspel.

Dit is beslis meer somber as die voorspellings van president Joe Biden, wat daarop aangedring het dat die VSA die resessie, “wat so baie ekonome dink skynbaar om die draai skuil” sal vermy. As daar hoegenaamd ‘n resessie is, meen Biden, sal dit “baie gering” wees.

Leave a Reply