Skip to main content

Die Kaapse slawe 1652–1838 – ’n Kultuurhistoriese perspektief

Eunice Bauermeester

Die slawe aan die Kaap het as draers en skeppers van kultuur, ten spyte van onderdrukking in die vorige politieke bedeling, ’n groot invloed uitgeoefen op die ontwikkeling van die samelewing aan die suidpunt van Afrika en veral van ’n inheemse, Kreoolse kultuur.

In hierdie geskiedenisboek word die slawe se rol in die ontstaan van dié eiesoortige kultuur in ons land vir die eerste keer verken. Die skrywer het aan die Universiteit van Pretoria met lof ’n honneursgraad in kultuurgeskiedenis verwerf, asook ’n meestersgraad in kultuurgeskiedenis met haar verhandeling oor Die Kaapse Slawe in Kultuurhistoriese perspektief 1652–1838. Sy was voorheen by die Namibiese Departement Nasionale Opvoeding as kurator kultuurgeskiedenis by die Nasionale Museum werksaam. In 1986 was sy sameroeper van die vyfhonderdjarige Diego Cão-herdenkingsfees en het later dieselfde rol by die eerste multikulturele Nasionale Jeugkoor van ’n onafhanklike Namibië beklee. Tussendeur was sy sekretaresse van die Nasionale Pleknamekomitee en het kunsresensies vir die dagblad Republikein gepen.

Sedet 2012 werk sy saam met die Suid-Afrikaanse filmmaker Koos Roets as onder meer teksredigeerder, kunsadviseur, assisitent en stilfotograaf van flieks soos Faan Se Trein en ’n Pawpaw vir my Darling.

Hierdie boek sal aanklank vind by enigeen wat belangstel in die ontstaansgeskiedenis van ons unieke Suid-Afrikaans samelewing, en die rol wat slawe gespeel het in die skep van ’n inheemse kultuur, veral aan die Kaap van storms.

Leave a Reply