Skip to main content

Keniane wat hul grond tydens Britse koloniale bewind in Afrika kwyt is, het ‘n saak by ‘n Europese hof aanhangig gemaak teen die Verenigde Koninkryk.

Die klag teen die Britte is deur meer as 100 000 mense wat onder Britse heerskappy gely het, onderteken. Dié wat reeds oorlede is, se afstammelinge het die dokumente onderteken. Hulle eis ‘n verskoning en vergoeding vir hul grond wat aan wit setlaars gegee ​​is.

Kenia was onder bewind van die Britse Ryk vanaf die laat 19de eeu tot 1962. Burgers wat in Rift Valley gewoon het, is in hierdie tydperk van hul grond gedwing. Die gebied is tans ‘n groot  teeverbouingstreek onder leiding van ryk teevervaardigers soos Lipton, Finlay’s, Williamson Tea en Unilever.

Leave a Reply