Skip to main content

Gert Basson

Die beheerliggaam van die Hoërskool Rustenburg moes baie vinnig verskoning vra nadat die skool ’n leerder gestraf het omdat sy ’n fopdos-vertoning (drag show) bygewoon het.

Wat veronderstel was om ’n prettige aand vir Desiré Duvenage, ’n matriekleerling van die skool, te wees waartydens sy haar 18de verjaardag gevier het, het in ’n nagmerrie ontaard. Onderwysers het glo daarna besluit het om haar van haar rol as voorsitter van die skool se Landsdiensbestuurspan te stroop.

Op 23 Julie het Desiré saam met haar maats haar verjaardag by ’n fopdos-vertoning by ’n restaurant gevier en video’s daarvan op sosiale media geplaas. Onnies van die skool het glo dié video’s gesien en ’n klag teen Desiré gemaak en in die proses is sy haar titel as Landsdiensbestuurvoorsitter kwyt.

Desiré en haar ouers was ontstoke oor hierdie besluit en het regsadvies ingewin.

Die beheerliggaam het toe besluit om alle klagtes teen haar terug te trek en haar titel aan haar terug te besorg.

In ’n verklaring het Bernhard Visser, voorsitter van die skoolbeheerliggaam, bevestig dat die Hoërskool Rustenburg se beheerliggaam alle sanksies teen Desiré teruggetrek het.

“Die beheerliggaam was nie bewus van die voorval of die optrede teen die leerder nie. Nadat die feite egter oorweeg is, is die beheerliggaam van mening dat daar teen die leerder opgetree is sonder dat die nodige interne dissiplinêre prosesse behoorlik gevolg is.

“Die beheerliggaam is ook oortuig dat daar nie gronde vir verdere ondersoek of ’n klag is nie. Die beheerliggaam het reeds ’n vergadering met die leerder en haar ouer en regsverteenwoordiger belê om die aangeleentheid te bespreek,” sê Visser.

Volgens Visser moet dissiplinêre prosedures streng toegepas word sodat alle beslissings en gepaardgaande sanksies bo verdenking is.

“’n Skool se dissiplinêre komitee se doel is om toe te sien dat die skool se gedragskode regmatig toegepas word. Wanneer leerders aan ’n dissiplinêre proses onderwerp word in reaksie op ’n geldige klag, moet daar te alle tye by alle betrokkenes die sekerheid wees dat die proses bo verdenking is.”

Visser het bygevoeg die beheerliggaam het ’n plig as rentmeester van die skoolomgewing. “Ons moet leerders voorberei om hul rol as verantwoordelike burgers in die samelewing vol te staan. Ons leierskap, soos met alle rolspelers in die onderwys, moet rigtinggewend wees in terme van beleid en prosesse, maar dit moet terselfdertyd ook in ons dade weerspieël word.

“Gedurige monitering en evaluering van interne prosesse is deel van goeie skoolbeheer en -bestuur.”

Visser sê die beheerliggaam is verbind tot skoolbeheer en -bestuur wat voldoen aan die hoogste standaarde en wat die belange van die leerders eerste stel.

Leave a Reply