Skip to main content

George April

Die Hopefield begraafplaas is besig om uit sy nate te bars.

Blykbaar is daar genoeg munisipale grond langs die bestaande begraafplaas, maar inwoners van die dorp is blykbaar bekommerd oor die fynbos wat beskadig gaan word.  Verskeie inwoners het hul ontevredenheid uitgespreek oor die begraafplaas wat oorlopens toe vol is. Die munisipale werkers het onlangs die bestaande begraafplaas se grensdraad afgehaal om die begraafplaas te verleng. Dit het menige inwoner se bors warm gemaak. Die Waarheid se navrae aan die Saldanhabaai munisipaliteit het vir ‘n boek vol antwoorde gesorg.

En ongeag al die antwoorde, is munisipale werkers steeds besig om die bestaande begraafplaas te verleng.

Ethne Lawrence, mediawoordvoerder het so op vrae regeageer: “Onderhandelings vir ‘n geskikte stuk grond vir ‘n nuwe begraafplaas is blykbaar al vanaf 2018 aan die gang, met Hopefield-begraafplaas wat ingesluit was. Enviro EAP is aangestel om sulke aansoeke te fasiliteer.”

“Twee rondtes terreinkennisgewings, burekennisgewings en advertensies is voltooi. Normaalweg word net een rondte vereis, maar weens die lengte van die aansoekproses is twee rondtes voltooi om voldoening aan die wetgewing te verseker.”

“Die munisipaliteit en wyksraadslid, en die verskillende staatsorgane wat jurisdiksie het ten opsigte van enige aspek van die gelyste aktiwiteite,  het op 04 Junie 2018,  05 Oktober 2018,  11 September 2021 en 02 Oktober 2021 vergader.

“Deel van die prosesse was koerantadvertensies op 31 Mei 2018 en 16 September 2021, asook die plasing van die verslae op die WHP se webwerf vir ‘n minimum van 30 dae kommentaar.

“ Die betrokke Provinsiale Departement was tevrede dat die PPP die wetlike prosesse gevolg het, en aan die minimum wetlike vereistes voldoen het. Ook  al die kommentaar wat geopper is en reaksies daarop, is in die kommentaar- en reaksieverslag ingesluit.”

“Die grond wat geïdentifiseer is en waarna verwys word, is munisipale grond soos geïdentifiseer in die OIB-proses as die geskikste vir die uitbreiding van die begraafplaas.’n Vergadering is in Mei op die terrein gehou, met besorgde burgers en die wyksraadslid oor bedreigde Fynbos in die spesifieke gebied en ’n ooreenkoms wat tot bevrediging van alle betrokkenes bereik is.”

Leave a Reply

error: Content is protected !!