Skip to main content

Die Sentrale Energiefonds se maandeinddata toon dat petrolpryse waarskynlik effens sal daal in Mei – maar dieselmotoreienaars kan nie dieselfde verwag nie.

Die data toon dat die petrolprys in Mei met 14 of 15 sent per liter kan daal. Diesel toon egter ‘n onderverhaling van sowat 90 sent per liter.

‘n Swakker rand dra by hiertoe.

Die verwagte veranderings:

Petrol 93: oorverhaling/afname van 12 sent per liter;

Petrol 95: oorverhaling/afname van 12 sent per liter;

Diesel 0,05%: onderverhaling/verhoging van 98 sent per liter;

Diesel 0,005%: onderverhaling/verhoging van 92 sent per liter;

Verligte paraffien: onderverhaling/toename van 80 sent per liter.

Leave a Reply