Skip to main content

ISAAC CLOETE

Dis verregaande as ‘n gemeente se geld by die polisiestasie ‘n u-draai moet maak.

Dit is wat onlangs met die kerkgeld  by die erg verdeelde en herderlose VGK op Steinkopf gebeur het, volgens gemeentelede hier. Ds Eddie Leeuw en die kerkraad is verlede jaar deur die ring in hul amp gestuit.

Voor die skorsings was die kerk in groepe geskeur. Een vir die dominee en die ander teen die dominee, volgens lidmate.

Oor Sondag se debakel het een lidmaat gesê: “Ons het ‘n Paas-erediens gehad waartydens die kollekte opgeneem was. Vier van die beswaarde komiteelede het dit behartig. Sonder om die geld te tel, het hulle na die polisiestasie gery.”

Die Waarheid kon intussen vasstel dat die polisie op Steinkopf nie die kerkgeld wou ontvang nie. Die komiteelede moes toe 60km ver ry en die geld na die konsulent, ds Willem Engelbrecht, neem. Laasgenoemde is die herder by die VGK in Bergsig, buitekant Springbok.

Leeuw het gesê dat hy verlede Sondag in die kerk was en na die diens wou weet wat van die skatkis sou word. Hierna het een van die kollektante, broer James Cloete, hom vertel dat ds Engelbrecht gevra het dat die geld na die polisiestasie moes gaan vir berging.

“Dis ongehoord in die kerk dat een gemeente se geld gevat word en by ‘n ander gemeente se kluis gaan berg word. Ons het ons eie prosesse. Ons kon in elk geval alternatiewe reëlings getref het om dit hier te berg. Hierna moes die kassiere dit ontvang.”

Volgens Leeuw was die interim-komitee wel deur Engelbrecht saamgestel. Hulle moet slegs toesien dat kerkdienste voortgaan totdat die kerkraad en Leeuw herstel word in hulle ampte, het hy vertel.

“Ek moet my naam skoonmaak, want ek was beskuldig van diefstal. Intussen het daar weer klagtes bygekom. So die vure teen my brand nog hoog.”

Engelbrecht was baie omgekrap toe hy gevra was waar Steinkopf se skatkis was. Hy het onbeskof gesê: “Hoekom wil jy iets weet oor die skatkis. Steinkopf se goed gaan op ‘n kerk-orderlike manier hanteer word in terme van die kerkorde. Dis al wat ek bereid is om jou te vertel.”

* Intussen was daar gister geen diens nie omdat die gemeente tydens ‘n massavergadering Saterdag besluit het om die kerk te sluit. Geen ander herders sal hier toegelaat word nie. Ook gaan hulle geen verdere gawes gee nie totdat die sogenaamde ondersoeke teen hulle dominee Leeuw en die kerkraad afgehandel is, volgens lidmate.

Ds Pieter Burger sou die dienste voortaan behartig en die skatkis aan die gemeente oorhandig, maar hulle het dit geweier, het omgekrapte lidmate vertel.

Leave a Reply

error: Content is protected !!