Skip to main content

Die dier wat die hardste klank in die wêreld maak is ‘n skamele 2 cm lange garnaal. Die Pistol Shrimp is in staat om sy klou so vinnig toe te klap dat dit ‘n borrel skep wat ineenstort om ‘n soniese ontploffing wat harder is as ‘n Concorde se soniese oplewing, te produseer.

Die skokgolf kan 230 desibel, harder as die geluid van ‘n geweerskoot, bereik. Die ontplofde borrel genereer ook temperature van 4 400 grade (so warm soos die son,) wat sy prooi doodmaak.

Leave a Reply

error: Content is protected !!