Skip to main content

6 April 1874

Op 6 April 1874 koop Gerhardus Cornelis Oosthuizen ‘n gedeelte van die plaas Langlaagte vir £100. Hierdie plaas sou later tot deel van die Witwatersrandse goudrif verklaar word, toe goud op die eiendom ontdek is. Toe die hoofgoudrif in 1886 in die Roodepoort-omgewing van Johannesburg ontdek is, is Langlaagte by ‘n groep van nege plase ingelyf wat tot “openbare gouddelwerye” verklaar is.

Byna dadelik het mense by die goudvelde opgedaag en delwerskampe is opgeslaan.

Hierdie delwerskampe het gelei tot die vorming van Johannesburg, wat ook bekend staan ​​as “Egoli” of “Plek van Goud”. Die Witwatersrand-gebied sou ‘n bron van groot minerale rykdom vir Suid-Afrika word, en het Suid-Afrika toegelaat om ‘n groot bedrag staatskuld te delg. Die ontdekking van goud het ook gehelp om Suid-Afrika te vestig as die grootste verskaffer van minerale ter wêreld, ‘n posisie wat dit vir meer as ‘n eeu beklee het.

Verwysings

“Mynbou en minerale in Suid-Afrika” [aanlyn] Beskikbaar by: southafrica.info [Besoek 31 Maart 2009]

Muller, C.F.J. (red) (1981) 500 jaar: ‘n Geskiedenis van Suid-Afrika. Derde, hersiene en geïllustreerde uitgawe. Uitgegee deur UNISA Pers: Pretoria. bl. 284

Wallis, F. (2000) Nuusdagboek: feite

Leave a Reply