Skip to main content

Die verwagte minimum- en maksimumtemperature vir die naweek

Pretoria:

Vandag:         12/29

Môre:             13/30

Sondag:         13/30

Johannesburg:

Vandag:         12/27

Môre:             12/27

Sondag:         12/27

Kaapstad:

Vandag:        16/21

Môre:            15/22

Sondag:        15/23

Durban:

Vandag:        21/26

Môre:            20/24

Sondag:        20/25 

Bloemfontein:

Vandag:         12/28

Môre:             11/28

Sondag:         10/27

Polokwane:

Vandag:         12/27

Môre:             15/27

Sondag:         15/25

Port Elizabeth: 

Vandag:         17/21

Môre:             15/21

Sondag:         16/23

Op spesiale versoek: 

Queenstown: 

Vandag:         13/22

Môre:             12/18

Sondag:         13/24

 

Leave a Reply