Skip to main content

31 Maart 1946

’n Optog van 6 000 sterk ter ondersteuning van die Suid-Afrikaanse Indiese Kongres-resolusie vir Passiewe Weerstand teen die Wet op Asiatiese Grondbesit, of Ghetto-wet, vind in Durban plaas. Die Asiatiese Wetsontwerp was een van die vele anti-Indiese wetsontwerpe wat deur die Suid-Afrikaanse regering aanvaar is. Dr G M Naicker, die President van die Natalse Indiese Kongres het die betogers toegespreek. Tydens die byeenkoms het verteenwoordigers van Swart Afrika en gemengde ras gemeenskappe hul steun aan die Indiese volk in hul stryd verklaar.

 

Verwysings

Sunday Times heritage, Transvaal Asiatic Registration Act, van The Sunday Times, [aanlyn], Beskikbaar by heritage.thetimes.co.za [Besoek: 28 Maart 2013]|Naidoo, M., (2008), An Outline of Indian South African Geskiedenis, van Muthal Naidoo, [aanlyn], Beskikbaar by www.muthalnaidoo.co.za [Besoek: 12 Maart 2014]

Leave a Reply