Skip to main content

TITEL: Herlewing: Transvaal en die grensgebiede in die naoorlogsjare, 1902–1910

OUTEUR: Karel Schoeman

In die vierde deel van die reeks Imperiale somer word aan Marabastad, die separatistiese kerke, die opkoms van die Afrikaners in die naoorlogsjare, die emigrasie van blankes na Oos-Afrika ná die oorlog, en die veldtog ten behoewe van die Indiërbevolking onder leiding van Gandhi aandag gegee. Anekdotes en kameebeskrywings kleur die vertelling in.

Dié deel lewer ’n belangrike bydrae tot ’n voorheen minder bekende tydperk in die Suid-Afrikaanse geskiedenis en sal ’n wye leespubliek en nie net vakkundiges nie boei.

  • Karel Schoeman was een van Suid-Afrika se produktiefste skrywers, het talle romans, novelles, dramatekste en historiese werke geskryf. Sy werk was vele male bekroon, o.a. met die Hertzogprys en die Recht Malan-prys. Hy is op 1 Mei 2017 oorlede.

Leave a Reply