Skip to main content

15 Maart 1961

Op 5 Oktober 1960 is ‘n referendum deur Blanke kiesers gehou om te besluit of Suid-Afrika ‘n republiek moet word. Die uitslag het getoon dat 52% ten gunste van ‘n republiek was.

In ooreenstemming met sy belofte dat die republiek binne die Britse Statebond sou bly, het dr HF Verwoerd, die Suid-Afrikaanse eerste minister, in Maart 1961 na Londen gegaan om die Konferensie van Statebondse Eerste Ministers formeel kennis te gee dat Suid-Afrika van ‘n monargie gaan verander na ‘n republiek, en om terselfdertyd toestemming te vra om binne die Britse Statebond te bly.

Hierdie versoek is sterk teengestaan ​​deur Afrikastate, asook Indië en Kanada, nie weens die voorgestelde grondwetlike verandering nie, maar weens Suid-Afrika se beleid van apartheid. Toe dit duidelik was dat sy versoek nie toegestaan ​​sou word nie, het Verwoerd Suid-Afrika se aansoek om lidmaatskap van die Britse Statebond “in die belang van Suid-Afrika se eer en waardigheid” teruggetrek.

 

Verwysings

Muller, C.F.J. (ed)(1981). Vyfhonderd jaar: ‘n geskiedenis van Suid-Afrika; 3de rev. red., Pretoria: Academica.|Continuity Africa, South Africa Becomes a Republic and Onttrek aan die Statebond, van ContinuityAfrica, [aanly

Leave a Reply

error: Content is protected !!