Skip to main content

Dit sal dalk nie in 2024 wees nie, en dalk nie eers in 2029 nie, maar een of ander tyd in Suid-Afrika se toekoms sal daar ‘n dag wees ná die African National Congress (ANC) – of watter ander handelsmerke of affiliasies dit ookal langs die pad opgetel het – wanneer hulle wesenlik by die stembus verslaan word.

Die onmiddellike agenda van enige post-ANC-regering moet vroegtydig deur sy kiesafdeling bepaal word. Indien nie, gaan daardie regering – of dit nou ‘n Demokratiese Alliansie-regering of ‘n veelparty-regering is – pragmatisme gebruik om hom aan die neus te lei, en sal geneig wees om enige substantiewe visie te wil vermy. Ons het dit al verskeie kere gesien, waar ‘n misplaaste beheptheid met inkleur binne die lyne en die uitbeeld van ‘n beeld van stabiliteit nodige optrede vertraag of selfs heeltemal opsy gesit het. Daar is rede tot kommer dat dit is wat die post-ANC-regering sal doen, tensy daar voldoende openbare druk vir konkrete optrede is.

Hier volg ‘n beskeie voorstel vir die eerste vier items wat op die post-ANC regering se agenda moet wees. Hulle moet binne die eerste dae van daardie administrasie die lig sien.

  1. Stuur hulle terug na Europa

Die eerste orde van sake moet wees dat die nuwe Minister van Arbeidsderegulering aankondig dat die Wes-Europese (anti-)arbeidswette wat die ANC sedert 1996 in Suid-Afrika ingevoer het, opgepak en teruggestuur sal word na waar dit vandaan kom. Daardie wette was nooit geskik vir ‘n doel in ‘n ontwikkelende ekonomie waar miljoene ongeskoolde mense desperaat probeer om werk te kry nie.

Die Wet op Arbeidsverhoudinge, die Wet op Gelyke Indiensneming, die Wet op Nasionale Minimumloon, en al hul verwante regulasies moet tydens die eerste parlementêre sitting heeltemal herroep word. Ná dié drie moet ander arbeidswette ook uiteindelik by die kapblok uitkom. Die gemene arbeidsreg moet die leemte vul, en moet ontwikkel word in ooreenstemming met die beste beginsels van ons billike regstradisie.

Die vakbonde sal met gewelddadige massa-optrede dreig, daar sal bewerings van erge sosiale ongeregtigheid van die plaaslike en globale linkses wees, en selfs die nuwe, opkomende wakker kapitalistiese klas sal hieroor kla. Maar dit is iets wat gedoen moet word en met ongeëwenaarde spoed gedoen moet word.

Enigiemand wat sê dat dit nie gehaas kan word nie, moet onmiddellik uit die politieke diens tree, want om dit nie te haas nie, sal roekeloos en onverantwoordelik wees. Miljoene is werkloos, en miljoene meer sal waarskynlik by hul geledere aansluit, tensy vinnige en ondubbelsinnige wetgewende stappe geneem word.

Aan die einde van hierdie proses moet enige nasionale arbeidsdepartement ontbind word, en enige oorblywende omvang vir arbeidsregulering moet aan munisipaliteite toevertrou word.

  1. Maak hulle werkloos en stuur hulle tronk toe

Sodra van die ergste anti-arbeidswette ontslae geraak is, moet die Minister van Publieke Administrasie na goeddunke elke staatsamptenaar in die sentrale regering afdank wat deur die vorige regering aangestel is. Dit moet weerspieël word deur nuwe regerings op plaaslike en provinsiale vlak. Alle voormalige staatsamptenare sal die geleentheid kry om onmiddellik weer aansoek te doen vir hul ou poste, maar eers nadat hulle deur ‘n werklike, meriete-gebaseerde keuringsproses gegaan het.

Alhoewel so iets nie in een slag gedoen kan word nie, moet dit so vinnig moontlik in sleutelministeries en -agentskappe gedoen word. Twee hiervan waar dit feitlik onmiddellik moet gebeur, is die Nasionale Vervolgingsgesag en die Suid-Afrikaanse Polisiediens. Geen persoon wat selfs terloops met die ANC of sy filiale verbind word, moet iewers naby hierdie organisasies toegelaat word nie. Hierdie instellings moet dan ’n streng mandaat kry om alle vermeende sake van korrupsie wat die afgelope jare plaasgevind het, te ondersoek en te vervolg. Geen meer kommissies van ondersoek nie.

  1. Desentraliseer, desentraliseer, desentraliseer!

Dit gaan ‘n bitter pil wees om te sluk vir enige nuwe, post-ANC regering. Die ANC sou mos oorwin gewees het. Die goeie ouens sou nou aan bewind wees – dit sou nie nodig wees om mag en gesag na laer regeringsvlakke af te wys nie. Dit is duidelik dat dit die sentiment sal wees, maar dit moet weerstaan word.

As die post-ANC-regering wil verseker dat ‘n potensiële toekomstige ANC-regering gestrem word as hy weer probeer om die Staat of ekonomie te plunder en te vernietig, moet hy vinnig soveel as moontlik desentraliseer. Indien moontlik, moet dit sodanige devolusie deur grondwetwysiging verskans.

Provinsies en munisipaliteite moet toegelaat word om óf hul eie polisiedienste te hê, óf (en dit is die meer grondwetlik aanneemlike opsie) om effektief in beheer te wees van hul onderskeie afdelings van die sentrale Polisiediens.

Belastingbeleid en -invordering moet primêr op munisipale, of hoogstens provinsiale vlak besluit en uitgevoer word, en moet ingevolge vrywillige ooreenkomste tussen die belastinginvorderende sfeer van die regering en die nasionale regering vloei. Die nasionale regering moet geen bevoegdheid hê om belastingbeleid te bepaal of belasting in te vorder nie. Hierdie kontrole en balans is nodig en belangrik om die volgende redes:

Dit sal die disharmonie tussen die werklikheid op grondvlak Suid-Afrika en die ivoortoring van nasionale politiek beëindig;

Munisipaliteite sal uiteindelik aan hul burgers verantwoordelik wees oor alle dimensies van dienslewering;

Die sentrale regering sal nie meer ander sfere van regering kan dreig of viktimiseer nie; en

Die onderstebo piramide van Suid-Afrikaanse federalisme sal regop gedraai word deur die beginsel van subsidiariteit te respekteer. Sentrale regering moet die laer sfere ondersteun, nie hul agenda bepaal nie.

Die elektrisiteitsvoorsieningsmaatskappy moet ook gedesentraliseer word.

Soos John Kane-Berman voorgestel het, moet Eskom se aanlegte in groepe van nie meer as drie aan private beleggers verkoop word nie. Ek sou voorstel dat elke (private) bydraer tot die netwerk dan ‘n aandeelhouer in die nuwe netwerk moet word, met hul aandeel wat die proporsie krag verteenwoordig wat hulle bydra. Die rooster, wat beheer word deur wat hopelik dosyne aandeelhouers sal wees, sal sy eie reëls en standaarde stel, mits dit nie enige nuwe speler keer om ook tot die rooster by te dra nie.

In die mate wat dit nodig mag voorkom, mag Eskom nie meer as drie kragsentrales behou om gesubsidieerde elektrisiteit aan arm gemeenskappe te verskaf nie. Maar hierdie reëling moet gekoppel word aan ‘n streng klousule.

  1. Sny, sny, sny!

Staatsbesteding moet gesny word, belasting moet gesny word en ekonomiese regulasies moet gesny word.

Die post-ANC-regering sal ‘n sekere verpligting voel, indien nie om belasting en besteding te verhoog sodat ‘n ‘bekwame staat’ geskep kan word nie, ten minste om belasting en besteding op ANC-vlakke te hou. Hierdie begeerte moet weerstaan ​​word.

Suid-Afrikaanse entrepreneurs, innoveerders en welvaartskeppers is op hul knieë. Hulle kan nie met ‘n groter las opgesaal word as wat hulle reeds het nie, en eintlik moet hierdie las vinnig verminder word. Die post-ANC-regering sal ‘n gesonde, lewendige en onbeswaarde private sektor nodig hê om te help om sy mandaat te bereik om die post-ANC Suid-Afrika skoon te maak.

Hierdie proses van besnoeiing sal die die regering as ‘n ondersteunende, nie ‘n leidende nie, krag in armoedeverligting en welvaartskepping behels. Vandag word die staat grootliks beskou as die primêre verskaffer van onderwys, gesondheidsorg en dienslewering. Dit het die private sektor heeltemal verdring, en dit moet stop.

Die staat behoort op sy beste te help met die befondsing van onderwys, gesondheidsorg en dienslewering vir arm gemeenskappe. Dit moet nie daardie dienste verskaf, bestuur of toesig hou nie. En in watter mate dit ook al daardie dienste reguleer, dit moet op munisipale, of hoogstens provinsiale, vlak gebeur.

Daar is baie ander dinge wat ‘n post-ANC-regering vroeg in sy administrasie sal moet aanspreek, maar dié is die vier belangrikste dinge waaraan hy onmiddellik aandag moet gee. As hierdie vier items geïmplementeer word, sal dit die ekonomie verkwik en ‘n onomwonde boodskap van onverdraagsaamheid aan politici en vakbondbase stuur.

Om hierdie program te volg, vereis egter die tipe leierskap onder die geledere van die post-ANC-regering wat die meeste hedendaagse Suid-Afrikaanse opposisiepolitici ongemaklik sal maak. Daarom sal die inisiatief by die burgerlike samelewing en die kiesers moet wees. Die politici sal nie self hierdie roete volg nie.

Geskryf deur Martin van Staden vir Daily Friend.

Leave a Reply

error: Content is protected !!