Skip to main content

8 Maart 1917

Die eerste Internasionale Vrouedag is in Maart 1911 in verskeie Europese lande van stapel gestuur. Dit is op 19 Maart gevier en meer as ‘n miljoen mans en vroue het in ‘n reeks saamtrekke die strate ingevaar.

Benewens die reg om te stem en om ‘n openbare amp te beklee, het hulle die reg om te werk en ‘n einde aan diskriminasie in die werkplek geëis.

Sedert 1917 is die datum van 8 Maart universeel as Internasionale Vrouedag aanvaar. Dit het ‘n geleentheid geword wat deur vrouegroepe regoor die wêreld gekenmerk word. Hierdie dag word ook by die Verenigde Nasies herdenk en word in baie lande as ‘n nasionale vakansiedag aangewys. Internasionale Vrouedag is die verhaal van gewone vroue as makers van geskiedenis; dit is gewortel in die eeue-oue stryd van vroue om op gelyke voet met mans in die samelewing deel te neem.

In antieke Griekeland het Lysistrata ‘n seksuele staking teen mans begin om oorlog te beëindig; tydens die Franse Rewolusie het Paryse vroue wat vir “vryheid, gelykheid, broederskap” gevra het, na Versailles opgeruk om vroue se stemreg te eis.

Gebore in ‘n tyd van groot sosiale onstuimigheid en krisisse, het Internasionale Vrouedag ‘n tradisie van protes en politieke aktivisme geërf. In die jare voor 1910, vanaf die draai van die 20ste eeu, het vroue in industrieël-ontwikkelende lande in sekere getalle betaalde werk betree. Hulle werk was hoofsaaklik in tekstiele, vervaardiging en huishoudelike dienste waar omstandighede ellendig was en lone baie swak.

Internasionale Vrouedag word nie in Suid-Afrika gevier nie. Sedert 1994 word Vrouedag gevier met ‘n openbare vakansiedag op die 9de Augustus. Op hierdie dag onthou Suid-Afrika die rol wat vroue gespeel het in die politieke stryd teen apartheid sowel as die geskiedkundige 1956-teenpas-optog deur duisende Suid-Afrikaanse vroue.

Verwysings

Verenigde Nasies,’Internasionale Vrouedag”,Vanaf: Verenigde Nasies,[aanlyn],Beskikbaar by:www.un.org,[Toegang: 30 Augustus 2011]|Revolutionary Regroupment,”International Women’s Day”,Van: Revolutionary Regroupment ,[aanlyn],Beskikbaar by:www.regroupment.org,[Besoek: 30 Augustus 2011]

Leave a Reply