Skip to main content

Na oorlegpleging met die regering, vakbonde en werknemers, het SAPREF-aandeelhouers (bp Southern Africa en Shell Downstream South Africa) op 10 Februarie 2022 aangekondig dat hulle met die bevriesing van bestedings en raffinaderybedrywighede by SAPREF sal begin voor of op die einde van Maart 2022. Dit sal vir ‘n onbepaalde tydperk geld, maar bedrywighede kan moontlik in die toekoms weer ingestel word.

Die besluit om raffinaderybedrywighede te onderbreek het tans geen impak op voltydse werknemers nie, en veiligheid bly ‘n primêre oorweging.

Leave a Reply

error: Content is protected !!