Skip to main content

3 Maart 1898

Sir Alfred Milner was ‘n Britse staatsman en koloniale administrateur. Milner het in Mei 1897 na Suid-Afrika gekom. In Suid-Afrika het hy goewerneur van die Kaap geword.

Die Kaap was onder Britse bewind, in teenstelling met Transvaal wat onder Afrikanerbewind was, gelei deur Staatspresident Paul Kruger.

Na die ontdekking van goud in Johannesburg het Milner en Kruger in ‘n dispuut betrokke geraak. Milner wou Transvaal oorneem omdat hy besef het dat die ontdekking van goud beteken het dat alle mag van die Kaap na Transvaal sou verskuif. Kruger aan die ander kant was daarop ingestel om die Britte uit Transvaal te hou.

Milner het die Graaf-Reinet-Middleburg-spoorlyn op 3 Maart 1898 geopen. Alhoewel dele van die spoorlyn steeds in werking is, is die lyn na Graaf-Reinet vir verkeer gesluit en verlate.

Verwysings

Doyle, AC, (1902), The Great Boer War, from Narod, [aanlyn], Beskikbaar by www.conan-doyle.narod.ru [Besoek: 01 Maart 2012]|Minnaar, A de V, (1987), GRAAFF -REINET EN DIE TWEEDE ANGLO-BOEREOORLOG (1899-1902), van South African Military History Society, [aanlyn], Beskikbaar by samilitaryhistory.org [Besoek: 04 Februarie 2014]

Leave a Reply

error: Content is protected !!