Skip to main content

10 Februarie 2008

Op 10 Februarie 1908 het ‘n nuwe departement van die Transvaalse Universiteitskollege (TUK), geleë in Johannesburg, sy klasse begin in Kya Rosa, ‘n huis in Skinnerstraat, Pretoria. Hierdie departement, bestaande uit die kuns- en wetenskapkursusse met vier professore, drie dosente en twee-en-dertig studente, het tot die Universiteit van Pretoria ontwikkel. Die bynaam vir die universiteit – Tuks of Tukkies – is afgelei van die TUC-akroniem.

Die Universiteit van Pretoria, waarby die Transvaalse Universiteitskollege toe ingelyf is, is op 10 Oktober 1930 as ‘n volwaardige en outonome universiteit opgegradeer, aangesien dit sedert 17 Mei 1910 ‘n universiteitskollege was. Afrikaans het op 13 September 1932 die amptelike onderrigtaal geword.

Gedurende die tydperk van 1982 tot 2008 het die universiteit in ‘n tweetalige, veelrassige en inklusiewe instelling getransformeer. Die relatief gladde bekendstelling van studente van alle rasse het die aanvanklike stukrag vir transformasie gevorm en in 1989 is die universiteit amptelik as gedesegregeerd verklaar en vir alle rasse geopen. In 1993 is ‘n beleidsdokument bekendgestel wat ten doel het om die universiteit in ‘n nuwe demokratiese Suid-Afrika te posisioneer. In 1994 het die universiteit sy status as ‘n tweetalige universiteit herwin toe ‘n nuwe taalbeleid aanvaar is. In 2019 is ‘n nuwe taalbeleid egter aanvaar wat Afrikaans as onderrigtaal gestaak het slegs ten gunste van Engels.

Verwysings

Potgieter, D.J. et al. (eds) (1970). Standard Encyclopaedia of Southern Africa, Kaapstad: NASOU, v. 9, p.110.|

Universiteit van Pretoria Universiteit van Pretoria Historiese Oorsig Stigtingjare: 1889 ”“ 1929 [aanlyn] Beskikbaar by: https://web.up.ac.za [Besoek op 3 Desember 2013]

Leave a Reply

error: Content is protected !!