Skip to main content

Die Algemene Raad van die Balie (GCB) sê advokaat Dali Mpofu SC het die advokate se beroep en die regspleging in oneer gebring.

Die organisasie het gesê dat dit deur ‘n aantal samestellende balies en individuele lede versoek is om Mpofu se vervanging in die RDK te soek. Dit in samesprekings met Advocates for Transformation (AFT) vir daardie doel.

“Beswaar is daarteen geopper dat Mpofu SC steeds as ‘n verteenwoordiger van die advokaatberoep op die RDK (Judicial Service Commission) sal wees; hy is toevertrou met die taak om die waardes en belange van alle praktiserende advokate met betrekking tot regterlike aanstellings en ander belangrike funksies van die RDK te verteenwoordig,” het die GCB in ‘n verklaring gesê.

Leave a Reply

error: Content is protected !!