Skip to main content

Die Waarheid Media het ‘n bydrae gelewer aan ‘n reeds gevestigde program waar daar daagliks ‘n gebalanseerde bord kos aan ongeveer 80 behoeftige leerlinge van Laerskool Brentwood Park voorsien word.

Die skool bedien ‘n hele spektrum van Afrikaanse kinders in die omgewing.

Ons doen ‘n beroep op weldoeners om die skool te help aangesien talle leerders ‘n behoefte aan skoolklere en ander items het. ‘n Groot gedeelte van die leerders kom van karavaanparke en nedersettings vir behoeftiges.

Die Waarheid en FDG span het skoolskoene aan Laerskool Brentwood Park geskenk. Indien weldoeners bydraes wil maak om hierdie kinders se lewe te vergemaklik, kan hulle Die Waarheid kontak by info@diewaarheid.com.

Leave a Reply