Skip to main content

Solidariteit en die Solidariteit Ondersteuningsentrum vir Skole (SCS) het vandag ‘n waarskuwing aan die Minister van Samewerkende Regering gerig om die ramptoestand op te hef. Dit kom nadat die ramptoestand op 15 Januarie met nog ‘n maand verleng is.

Volgens Solidariteit is daar geen rasionele gronde om die verklaarde ramptoestand verder uit te brei nie. Solidariteit meen ook dat die verlammende gevolge wat die ramptoestand op die ekonomie en onderwys het nie langer geduld kan word nie.

“Ekonomiese aktiwiteit in verskeie sektore, soos toerisme, word steeds deur die Rampbestuurwet beperk. Dit beteken dat hierdie besighede nie ten volle operasioneel kan wees nie en dus nie voldoende inkomste kan genereer om te kan oorleef of om te herstel nie. Duisende werknemers en sake-eienaars ly as gevolg daarvan. Mense wil ekonomies herstel en hul ondernemings herbou, maar kan dit eenvoudig nie doen nie, want hulle word steeds deur hierdie irrasionele wetgewing beperk,” sê dr Dirk Hermann, Solidariteit uitvoerende hoof.

Hermann voer aan dat dit nooit die doel van die Rampbestuurswet was om vir ‘n ongekende tydperk totale magsvryheid aan die betrokke minister te verleen nie, en sodoende burgers aan die magsmisbruik van die minister en haar Bevelsraad bloot te stel. Hermann is van mening dat die Wet op Rampbestuur tans burgers se basiese vryhede en hul ekonomiese en leeraktiwiteite beperk eerder as om beskerming teen die pandemie te bied.

Die SCS is ook veral bekommerd oor die impak van die voortslepende toestand van rampe op skole en leerders. Volgens die SCS moet die impak van Covid-19 op skole deur elke skool self bestuur word eerder as deur die regering of die Departement van Basiese Onderwys (DBO) wat probeer om dit vanuit ‘n sentrale punt te doen.

“Die minister moet haar outokratiese beheer oor skole prysgee en moet eerder die skole se eie magte herinstel. Elke skool verstaan ​​die spesifieke behoeftes van sy gemeenskap sowel as die spesifieke uitdagings wat hulle in die gesig staar. Die skole is bekwaam en ten volle in staat om die risiko’s te bestuur en kan in die beste belang van hul leerders optree om agterstande in te haal en toe te sien dat leerders onderhewig is aan so min as moontlik verdere ontwrigting,” sê Melanie Buys, die SCS se hoof. van ontwikkeling.

Volgens Hermann word die land nou in ’n ramptoestand gyselaar gehou vir iets wat nie meer as ’n ramp beskou kan word nie. Alhoewel die aanvanklike omvang van en onsekerheid oor die virus moontlik ‘n toestand van ramp op die tydstip geregverdig het, is dit nie meer die geval nie, en dit moet opgehef word.

“Ons word blootgestel aan die magsmisbruik van een minister sonder dat sy enigsins aanspreeklik gehou word vir die implementering van regulasies en beperkings wat sy aan mense oplê. Mense word verarm omdat hulle nie kan werk soos hulle moet nie, en kinders het nie voldoende geleentheid om te leer nie. As die minister nie voor of op 28 Januarie op ons waarskuwing reageer nie, gaan ons hof toe. Minister Dlamini-Zuma se skrikbewind moet nou tot ‘n einde kom,” het Hermann afgesluit.

Leave a Reply

error: Content is protected !!