Skip to main content

Suid-Afrikaners word genooi om aansoek te doen by die Mauritius-Afrika-beursskema wat deur die regering van Mauritius aangebied word vir voltydse, op-kampus voorgraadse en nagraadse programme.

Dit is vir programme wat in openbare hoëronderwysinstellings (HOI’s) in Mauritius vir die 2022 akademiese jaar, wat in April 2022 begin, houdbaar is.

As die Nomineringsagentskap, het die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO), Suid-Afrikaners wat vir die Mauritius-Afrika-beursskema wil aansoek doen, versoek om dit voor die sluitingsdatum van 31 Januarie 2022 te doen.

Leave a Reply

error: Content is protected !!