Skip to main content

Suid-Afrika se binnelandse skole sal Woensdag (12 Januarie) heropen, terwyl die land se kusskool-leerders ’n week later op 19 Januarie sal terugkeer.

Verskeie nuwe vakke sal na verwagting in die komende jaar getoets en bekendgestel word, insluitend entrepreneurskap, kodering, en robotika.

Die departement het gesê dat 540 skole nasionaal gemonitor sal word vir die implementering van verpligte entrepreneurskapsonderrig. Die inisiatief word gedryf deur president Cyril Ramaphosa en sal na verwagting amptelik deel vorm van die kurrikulum teen 2024. Ramaphosa het voorheen die belangrikheid daarvan beklemtoon dat Suid-Afrikaners ‘n kultuur van entrepreneurskap aanneem, aangesien die land beoog om R1,2 triljoen se beleggings oor die volgende vyf jaar te lok.

54 skole word ook gemonitor vir die loodsing en implementering van die kodering- en robotika-kurrikulum. Die vakke sal deel vorm van die kurrikulum op verskillende skoolvlakke van graad R tot graad 9.

Angie Motshekga, die minister van basiese onderwys, het ook die Inkrementele Inleiding van Afrikatale (IIAL) aangekondig wat skole sal teiken wat nie ‘n voorheen gemarginaliseerde amptelike Afrikataal aangebied het nie.

Die minister het gesê dat haar departement se planne vir ‘moedertaalonderrig’, met studente wat toegelaat word om beide te studeer en eksamen in hul huistale te skryf, ook vorder.

Die Departement van Basiese Onderwys het ‘n lys van nuwe vakke gepubliseer wat die afgelope vyf jaar in skole in Suid-Afrika geïmplementeer is.

Baie van hierdie vakke is daarop gemik om daardie skoolverlaters wat nie noodwendig graad 12 sal voltooi, of universiteit toe gaan nie, direk te help.

Die vakke dek ‘n wye reeks velde, insluitend landbou, kuns en verskeie tegnologie-verwante vakke in:

 1. Kuns en ontwerp

Die primêre doel van die vak is om leerders te ontwikkel as kreatiewe, verbeeldingryke individue wat die kunste waardeer en wat die basiese kennis en vaardighede het om aan kunsaktiwiteite deel te neem en om hulle voor te berei vir moontlike verdere studie in die kunsvorme van hul keuse in Verdere Onderwys en Opleiding (VOO), het die departement gesê.

 1. Landboustudies

Landbouwetenskappe is die studie van die verband tussen grond, plante en diere in die produksie en verwerking van voedsel, vesel, brandstof en ander landboukommoditeite met ‘n ekonomiese, estetiese en kulturele waarde.

 1. Bykomende gesondheidsorg

Bykomende gesondheidsorg het ten doel om studente die betekenis van gesondheidsorg en welstand te leer en hoe hierdie vaardighede in die alledaagse lewe toegepas kan word. Dit sluit in om studente te help om vir hulself, hul gesinne en gemeenskappe en die werkplek te sorg.

 1. Aquaponics

Aquaponics poog om studente te bereik oor akwakultuur met hidroponika, en die uiteindelike doelwit om plante te kweek. Die vak fokus ook op hoe akwaponika-tegnologie as ‘n moontlike voedselbron in gemeenskappe gebruik kan word.

 1. Lugvaartstudies

Lugvaartstudies dek algemene lugvaartteorie om studente voor te berei vir werk in die lugvaartsektor.

 1. Siviele tegnologie

Siviele tegnologie het ten doel om die vaardigheidsvlakke van leerders van graad 8 – 9 tot so ‘n mate te ontwikkel dat hulle onmiddellik na die verkryging van die Nasionale Senior Sertifikaat ‘n loopbaan by ‘n verdere onderwys- en opleidingskollege of ‘n universiteit sal kan betree.

Leerders sal dan gereed wees om vakleerlingskappe te betree om hulle vir ‘n ambagstoets voor te berei.

 1. Verbruikerstudies

Sommige van die kwessies wat leerders in graad 8 en 9 verbruikerstudies sal leer, sluit in:

 • Verbruikersregte en -verantwoordelikhede;
 • Verbruikersbeskermingsbeleide;
 • Kanale vir klagtes;
 • Hoe om voedselafsetpunte, klereafsetpunte, meubels en toestelle te evalueer;
 • Hoe om ontwerpkenmerke van interieurs, meubels en toestelle te evalueer;
 • Verantwoordelike koopgedrag;
 • Verantwoordelike gebruik van hulpbronne soos water en elektrisiteit;
 • Maniere om aardverwarming hok te slaan.
 1. Digitale tegnologie

Digitale tegnologie is die gebruik van rekenaars, toepassings en internettegnologieë om gebruikers in staat te stel om inligting te kommunikeer, te skep, te stoor, te versprei en te bestuur en werklike probleme op te los deur toepaslike gereedskap en tegnieke te gebruik.

 1. Vroeë kinderontwikkeling

Onder vroeë kinderontwikkeling (VKO) sal die leerder die volgende kan doen:

 • Verstaan ​​hoe VKO-sentrums bestuur word;
 • Handhaaf ‘n gesonde en veilige omgewing;
 • Ontwikkel onderrig- ​​en leerhulpbronne;
 • Verstaan ​​hoe babas, kleuters en jong kinders ontwikkel;
 • Demonstreer hoe om vir babas, kleuters en jong kinders te sorg.
 1. Elektriese tegnologie

Elektriese tegnologie het ten doel om die leerder toe te rus met ‘n stewige grondslag in elektriese elektronika en digitale beginsels.

Dit verskaf ‘n grondslag van gehalte, gestandaardiseerde algemene onderwys wat sal pas by die behoeftes van die leerders en sal help om hulle voor te berei vir die lewe na skool en hulle in staat stel om toegang tot bepaalde werk of beroepswerkplekgebaseerde leer te verkry.

 1. Gasvryheidstudies

In graad 8 en 9 gasvryheidstudies sal die leerder:

 • Die sektore in die gasvryheidsbedryf;
 • Loopbaanmoontlikhede in die verskillende sektore;
 • Entrepreneuriese geleenthede in die gasvryheidsbedryf;
 • Verantwoordelike omgewingsbedryf;
 • Beginsels vir veiligheid, sekuriteit en higiëne;
 • Spyskaartbeplanning en kosteberekening;
 • Kombuis- en restaurantbedrywighede.
 1. Maritieme wetenskappe

Maritieme wetenskappe bestaan ​​uit vier dele: mariene biologie, oseanografie, oseaan-ekosisteme en die mens en die see. Die vak bestaan ​​uit 85 onderwerpe, insluitend mariene filums, die chemie van water, gaswette wat vir duikwetenskap gebruik word, volhoubare seekos, akwakultuur en mariene beskermde gebiede (MPA’s).

 1. Onderhoud en stoffering

Instandhouding dek die vaardighede en kennis wat nodig is om elementêre herstel- en instandhoudingswerk op ‘n basiese vlak uit te voer, met die fokus op die huishoudelike en klein konstruksie-omgewings.

Onderhoudsvaardighede word gebruik deur nutsmanne wat voorkom dat toerusting breek en materiaal verswak om geringe probleme op te los voordat dit ernstiger word.

 1. Meganiese tegnologie

Onder hierdie vak sal ‘n leerder in staat wees om:

 • Handhaaf en identifiseer veilige werkspraktyke en demonstreer daagliks veilige werksomstandighede, en neem ook behoorlike veiligheids- en noodhulpprosedures aan;
 • Kennis van die meganiese industrie en sy produktiwiteitsvereistes te demonstreer deur toepaslike werksprosedures toe te pas;
 • Werkinstruksies en tekeninge vir die voltooiing van projekte te verstaan ​​en te interpreteer;
 • Pas meganiese tegnologie, tegnieke, prosesse en vaardighede toe, soos toegepas in die vervaardigings- en meganiese industrie, deur toepaslike gereedskap en meettoerusting te gebruik.
 1. Mynbouwetenskappe

Dek die metale en minerale wat hier in Suid-Afrika gevind en ontgin word en die algemene wetenskap rondom mynbou in Suid-Afrika.

 1. Persoonlike versorging

Hierdie kwalifikasie gee erkenning aan leerders se basiese vaardighede, kennis en waardes om binne die persoonlike sorgbedryf te funksioneer. Dit het ten doel om leerders te ontwikkel wat na voltooiing doeltreffend vaardig sal wees om voor te berei vir toetrede tot die bedryf.

 1. Tegniese wiskunde

Tegniese wiskunde het ten doel om wiskunde toe te pas op tegniese velde waar die klem op toepassing eerder as abstrakte idees val. Wiskundige modellering is ook ‘n belangrike fokuspunt van die kurrikulum, en werklike tegniese probleme word in alle afdelings geïnkorporeer waar toepaslik.

 1. Tegniese wetenskappe

Die hoofdoel van tegniese wetenskappe is om leerders te ondersteun in die drie fokusareas van tegnologie, naamlik meganiese tegnologie, elektriese tegnologie en siviele tegnologie. Leerders sal ‘n NKR vlak 4 bevoegdheid in tegniese wetenskap hê.

Leerders by tegniese hoërskole sal wetenskaplike kennis op ‘n meer ingeligte wyse in hul vakaanbod in tegnologie kan integreer. Wetenskaplike konsepte en vaardighede is ook meer toeganklik vir leerders met ‘n tegniese oriëntasie in skoolopleiding.

 1. Groot- en kleinhandel

Onder hierdie vak sal ‘n leerder in staat wees om:

 • Verduidelik die rol van alle rolspelers en belanghebbendes in die bedryf;
 • Ontleed ‘n inkomstestaat;
 • Identifiseer die vereistes van afsetpunte in terme van hul diensvlakke en produkaanbieding volgens hul teikenmark;
 • Ontvang voorraad en verduidelik vereistes vir die versending van voorraad;
 • Verduidelik die konsep en metodes om produkte op rakke te verkoop tesame met die belangrikheid van die vertoon van pryse en metodes van kaartjie-uitstallings;
 • Verduidelik hoekom besighede bevorder, hoe om geteikende markte te bereik en hoe om promosie-items te vertoon;
 • Verduidelik hoe om verkope aan te teken, betaling te aanvaar en aan te teken, en kontant-op- en deposito-ontvangs.

Berig verskaf deur: Businesstech

Leave a Reply

error: Content is protected !!