Skip to main content

Die Departement Arbeid het gevra vir kommentaar oor ‘n nuwe minimumloonteiken vir Suid-Afrika in 2022.

Kragtens die Wet op Nasionale Minimumloon (NMW) beoordeel en hersien die Nasionale Minimumloonkommissie jaarliks ​​die minimumloon. Die minister van Indiensneming en Arbeid, Thulas Nxesi, bepaal dan ‘n aanpassing op grond van hierdie aanbevelings.

Terwyl die regering aangevoer het dat die nasionale minimum loon as ‘n instrument gebruik kan word om meer Suid-Afrikaners uit armoede te lig, het besighede gewaarsku dat verdere stygings onvolhoudbaar sal wees en tot bykomende werkverliese sal lei, berig BusinessTech.

Nxesi het die mees onlangse minimumloonaanpassing vir Suid-Afrika in Maart 2021 ingestel, wat die huidige totaal op R21,69 neem vir elke gewone uur gewerk.

Soos in vorige jare, bied die aanpassing uitsonderings vir verskeie werkersgroepe, insluitend:

Plaaswerkers is geregtig op ‘n minimum loon van R21,69 per uur;

Huiswerkers is geregtig op ‘n minimum loon van R19.09 per uur;

Werkers wat op ‘n uitgebreide program vir openbare werke in diens is, is geregtig op ‘n minimum loon van R11,93 per uur.

Die meerderheid kommissarisse het aanbeveel dat die nasionale minimum loon met 1% bo inflasie verhoog word soos gemeet deur die verbruikersprysindeks (VPI).

’n Minderheid het aanbeveel dat die nasionale minimumloon met 1,5% bo inflasie soos gemeet deur die VPI verhoog word.

Alle kommissarisse het ook aanbeveel dat die minimum loon vir huiswerkers gelykgestel word aan die nasionale minimum loon in 2022, in ooreenstemming met ‘n besluit wat in 2021 geneem is.

Alhoewel die finale totale nog deur Thulas Nxesi, die Minister van arbeid, bevestig sal moet word, sal dit die minimum loon nader aan R23/uur neem en huiswerkers vir die eerste keer ‘n minimum loon van meer as R20/uur verdien.

Die Nasionale Minimumloonkommissie het wettige kommer oor die impak van die jaarlikse nasionale minimumloonaanpassings op indiensneming in die land erken.

Die nasionale minimumloonaanpassing val ook saam met die huidige Covid-pandemie, wat dit moeilik maak om die impak van ‘n verhoging in die nasionale minimumloon te evalueer en te isoleer.

Gegewe die huidige ekonomiese klimaat in Suid-Afrika, die gevolge van die Covid-19-inperking, en die onlangse verliese weens gewelddadige plundering in die middel van 2021, sal ‘n verhoging katastrofies wees vir besighede en die ekonomie in die algemeen, het die Nasionale Werkgewers Vereniging van Suid-Afrika in ‘n Oktober-verslag gesê.

“In ’n land soos Suid-Afrika, wat reeds sukkel met ongekende werkloosheidsyfers, uiterste armoede, oorbelaste werkgewers en sake-eienaars, ’n fineerdun vertroue in die regering en sy vermoë om vir sy mees kwesbare burgers om te sien, en onbekostigbare NMW sal die reeds kreupel ekonomie heeltemal vermink word, wat werkgewers, sake-eienaars, hul werknemers en hul afhanklikes behoeftig laat.”

As werkgewers nie ‘n verhoging kan bekostig nie, sal hulle geen ander keuse hê as om werksure te verminder of hul werknemers af te lê nie, het dit gewaarsku.

“Wat die regering blykbaar nie verstaan ​​nie, is dat wanneer een werknemer afgelê word, dit nie net daardie werknemer is wat ly nie. In Suid-Afrika leef ons in ‘n bedeling waar een werker oor die algemeen die enigste inkomstegenerator in ‘n gesin van vier of vyf mense is. Dit beteken dat hulle almal die gevolge van daardie een werknemer se aflegging sal dra.”

Die feit dat ‘n werkgewer nie ‘n persoon teen ‘n koers onder die minimum loon mag aanstel nie, selfs met die toestemming van so ‘n persoon, beroof ‘n potensiële werknemer daarvan om ten minste ‘n soort bestaan ​​te verdien en veroordeel hom tot ‘n lewe van erge armoede, het Neasa gesê.

“Dit sal die regering noop om sy toekomstige standpunt oor verhoging van minimum lone te heroorweeg en ag te slaan op die werkgewers se besware teen verhogings. Hulle fokus moet die vermyding van katastrofiese toekomstige ekonomiese implikasies vir die land en die styging van werkloosheid wees.

Leave a Reply

error: Content is protected !!