Skip to main content

Die Pretoriase hooggeregshof het ‘n dringende aansoek deur belangegroepe en houers van die spesiale Zimbabwe-vrystellingspermit (ZEP) om ‘n besluit om nie die program te verleng nie, van die hand gewys.

Die Minister van Binnelandse Sake, Aaron Motsoaledi, het die besluit verwelkom en gesê: “Ons is vasbeslote om enige hofaksies te verdedig wat daarop gemik is om die wettige en redelike besluit wat ek in my hoedanigheid as minister van die departement geneem het, te ondermyn. Ons doen dit wettiglik, maar ons erken die regte van individue en groepe wat die howe kan nader as hulle gegrief voel,” het Motsoaledi gesê.

Die kern van die dispuut is die besluit wat geneem is deur die Minister van Binnelandse Sake om nie die ZEP te hernu nie en ‘n voorwaarde op te stel wat ‘n 12-maande grasietydperk gee waartydens ZEP-houers hul verblyf moet reguleer deur die normale immigrasiewette van die land.

Sowat 182 000 Zimbabwiërs wat in besit van die permit is, is ‘n jaar se grasie gegee om na ander permitte te migreer om hulle in Suid-Afrika te laat bly, skryf Tariro Washinyira vir GroundUp.

Leave a Reply

error: Content is protected !!