Skip to main content

Die verwagte minimum- en maksimumtemperature vir vandag en more is:

Pretoria:

Vandag:                   13/27

Woensdag:              18/29

Johannesburg:

Vandag:                   12/27

Woensdag               16/26

Kaapstad:

Vandag:                   17/24

Woensdag:              14/20

Durban:

Vandag:                   19/27

Woensdag:              21/31

Bloemfontein:

Vandag:                   13/31

Woensdag:              15/31

Polokwane:

Vandag:                   17/27

Woensrdag:             17/30

Port Elizabeth:

Vandag:                    17/24

Woensdag:               16/24

Leave a Reply

error: Content is protected !!