Skip to main content

Met staatskole wat hierdie week gaan sluit, is ouers gefrustreerd dat rapporte om verskeie redes deur sommige skole weerhou gaan word.

Indien ‘n skool ‘n leerling se rapportverslag terug hou, vir wat ookal die rede is, rapporteer dit dadelik by die Departement van Onderwys.

Skole mag nie rapporte weerhou weens nie-betaling van skoolgelde nie.

Volgens die Nasionale Beleid betreffende Protokol oor Assessering 2011 mag ’n skool om géén rede ’n rapport van enige leerling/e weerhou nie.

Leave a Reply

error: Content is protected !!