Skip to main content

In 2014 het die premier van die Noordwes Provinsie versoek dat die Nasionale Departement van Openbare Werke ‘n stuk grond by Hartebeespoortdam aan die Mobiele Onderwys- en Opleidingstrust oordra. Die voormalige minister, Thulas Nxesi, het saamgestem. Trouens, sy ondersteuning is onderstreep deur die opmerking, “Goedgekeur! Uitstekende projek”.

Die betrokke projek is die Village of Hope – ‘n selfonderhoudende, private inisiatief wat uiteindelik ‘n tuiste aan 1200 weeskinders sal bied. Die projek sluit ‘n veilige hawe, klein huisies vir die weeskinders, ‘n kleuterskool en ‘n laerskool in. Dit sal uiteindelik ook ‘n landboukollege en konstruksie-opleidingsfasiliteit hê om mense op te lei in die gebruik van alternatiewe boumetodes en -materiaal.

Tot op hede is die 2 skole gebou, asook 5 van die huise. Aangesien die projek egter deur skenkings befonds word, het borge daarop aangedring dat daar geen bykomende belegging in die eiendom sal wees totdat dit aan die Trust oorgedra is nie.

Die Trustees het op ‘n aanhoudende basis aan Minister Patricia De Lille geskryf sedert sy in 2019 as die Minister van Openbare Werke en Infrastruktuur aangestel is, maar was nog nie die geleentheid gegun om die projek aan haar voor te lê nie. Daarbenewens is hulle nie voorsien van enige redes vir die vertraging in die oordrag van die eiendom nie.

Samantha Graham-Maré, ‘n DA LP het ‘n skriftelike vraag aan Minister De Lille gerig waarin sy terugvoer versoek oor die vertragings in die oordrag van die eiendom, asook ‘n verbintenis met betrekking tot die moontlike datum van die oordrag.

Te midde van hierdie onnodige vertragings het onwettige plakkers dele van die eiendom beset. Die Departement van Openbare Werke het niks gedoen om die plakkers te verwyder nie en die Trustees se hande is gebind tot tyd en wyl die eiendom oorgedra word, aangesien hulle geen ondersteuning van die Departement ontvang nie.

Terwyl minister De Lille uiters uitgesproke was oor die rol van haar departement in die bekamping van die plaag van geslagsgebaseerde geweld, is dit uiters kommerwekkend dat die versuim van dieDdepartement van Openbare Werke en Infrastruktuur om die beloftes wat deur sy uitvoerende gesag gemaak is, na te kom. Dit het ‘n direkte impak op vroue en weeskinders in die Noordwes Provinsie. Minister De Lille moet die oordrag van hierdie eiendom bespoedig om te verseker dat verdere ontwikkeling kan plaasvind sodat die Village of Hope van stapel gestuur kan word, sê Graham-Maré.

Leave a Reply

error: Content is protected !!