Skip to main content

Die verwagte minimum- en maksimumtemperature vir vandag en môre is:

Pretoria:

Vandag:                   15/26

Woensdag:              16/27

Johannesburg:

Vandag:                    14/24

Woensdag:               15/25

Kaapstad:

Vandag:                    15/20

Woensdag:               15/21

Durban:

Vandag:                    21/31

Woensdag:              20/24

Bloemfontein:

Vandag:                    11/26

Woensdag:               13/30

Polokwane:

Vandag:                    19/24

Woensrdag:              18/29

Port Elizabeth:

Vandag:                     17/21

Woensdag:                16/21

Leave a Reply

error: Content is protected !!