Skip to main content

Die verwagte minimum- en maksimumtemperature vir vandag en môre is:

Pretoria:

Vandag:                   16/29

Woensdag:              18/31

Johannesburg:

Vandag:                    13/27

Woensdag:              17/28

Kaapstad:

Vandag:                     14/21

Woensdag:               15/22

Durban:

Vandag:                     20/30

Woensdag:               20/24

Bloemfontein:

Vandag:                     12/32

Woensdag:               13/33

Polokwane:

Vandag:                     17/29

Woensrdag:              17/27

Port Elizabeth:

Vandag:                     16/24

Woensdag: :               17/22

Leave a Reply

error: Content is protected !!