Skip to main content

Babilon: Johannesburg in die koloniale tydperk, 1902–1910 deur Karel Schoeman

GENRE: Geskiedenis

PRYS: R420.00 (BTW ingesluit)

Die derde deel van die reeks Imperiale somer word aan Johannesburg in die onmiddellike nasleep van die Anglo-Boereoorlog gewy, waarby alle dele van die destydse gemeenskap aandag geniet, met inbegrip van die swart stadsinwoners en die ontwikkeling van ’n eie stadskultuur onder hulle en die mynwerkers. Dit is ‘n vertelling – deur middel van anekdotes en klein kameebeskrywings – van die inwoners se uiteenlopende belewing van Johannesburg tussen 1902 en 1910. Schoeman maak gebruik van verhandelinge en bekom verdere inligting uit onder andere sosiologiese verslae, hofsake en sensasionele koerantberigte.

Karel Schoeman was een van Suid-Afrika se produktiefste skrywers, het talle romans, novelles, dramatekste en historiese werke geskryf. Sy werk was vele male bekroon, o.a. met die Hertzogprys en die Recht Malan-prys. Hy is op 1 Mei 2017 oorlede.

Soos in Schoeman se ander werke is sy wye en deeglike navorsing puik verwerk en sal deur die algemene leespubliek, sowel as historici, kultuurgeskiedenisdosente en -studente, en sosioloë verwelkom word.

Leave a Reply

error: Content is protected !!