Skip to main content

TITEL: Rekonstruksie: die naoorlogsjare in Suid-Afrika, 1902-1905

OUTEUR: Karel Schoeman

GENRE: Geskiedenis

PRYS: R420.00 (BTW ingesluit)

Die tweede deel van die reeks Imperiale somer beskryf die einde van die Anglo-Boereoorlog, en die beleid van rekonstruksie en verengelsing wat hierna onder lord Milner in die twee ‘nuwe kolonies’, Transvaal en die Oranjerivierkolonie (Oranje-Vrystaat), aangepak is. Dié tydperk word deur Karel Schoeman beskou as die “hoogtepunt van die hele Imperiale gedagte” wat uiteindelik met die uitbreek van die  Eerste Wêreldoorlog sou eindig. Die klem val egter nie op die politieke besluite en ontwikkelinge nie, maar op persoonlikhede. Talle anekdotes en klein kameebeskrywings maak van Rekonstruksie ’n besonder interessante leeservaring.

Karel Schoeman was een van Suid-Afrika se produktiefste skrywers, het talle romans, novelles, dramatekste en historiese werke geskryf. Sy werk was vele male bekroon, o.a. met die Hertzogprys en die Recht Malan-prys. Hy is op 1 Mei 2017 oorlede.

 

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!